Сонгуулийн Холимог Тогтолцоо

Онол, Практик
87
This publication is only available in electronic format
Published: 
15 March 2023
Language: 
Монгол хэл
Pages: 
62
ISBN: 
978-91-7671-612-0 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-611-3 (PDF)
Author(s): 
Andrew Ellis
Available Languages:

Одоогоос гучин жилийн тэртээ анхны ардчилсан өөрчлөлт хийгдэж, түүнээс хойш сонгуулийн тогтолцоог хэдэнтээ өөрчилсөн боловч монголчууд сонгуульд өгсөн санал нь Улсын Их Хурал (УИХ) дахь суудлын тоонд тусгалаа олох механизмыг боловсронгуй болгох замаар сонгуулийн үйл явцыг засаж сайжруулахыг чармайж байна. Үүнд ялангуяа сонирхол татаж буй асуудал нь сонгуулийн холимог тогтолцоо юм.

Сонгуулийн чухам ямар тогтолцоотой байвал зохихыг Монголын ард түмэн өөрсдөө шийдэх учир эл тайлан холимог тогтолцоог таашаах, эс таашаахад бус харин уг тогтолцооны ямар загварууд байх боломжтой, тэдгээрээс үүсэж болох нөлөө, үр дагаврыг ерөнхийд нь болон Монгол Улсын нөхцөлийг авч үзэж тайлбарлахыг зорьсон болно.

Contents

1. Параллель уу эсхүл холимог хувь тэнцүүлсэн тогтолцоо юу?

2. Монголын нөхцөл байдал

3. Үндсэн хуульд сонгуулийн тогтолцооны талаар заасан нь

5. хураангуй

Хавсралт 1. Холимог сонгуулийн тогтолцоо: жишээ, эх сурвалж

Хавсралт 2. Сонгуулийн холимог тогтолцооны эх сурвалж, загварчлал

Related Content

Jun
23
2021
A voter in self-isolation casting his vote at a mobile voting facility. Image credit: twitter.com/@miigaasbntv

A voter in self-isolation casting his vote at a mobile voting facility. Image credit: twitter.com/@miigaasbntv

Commentary
Jun
12
2020
A COVID-19 election campaign rally at Independence Square in Ulaanbaatar. Image credit: twitter.com/@oddiinohin.

A COVID-19 election campaign rally at Independence Square in Ulaanbaatar. Image credit: twitter.com/@oddiinohin.

Commentary
Dec
17
2018
Participants of the public forum on Strengthening Public Service Accountability through Citizen Participation in Ulaanbaatar on 6 December 2018. Image credit: Municipality of Ulaanbaatar.

Participants of the public forum on Strengthening Public Service Accountability through Citizen Participation in Ulaanbaatar on 6 December 2018. Image credit: Municipality of Ulaanbaatar.

News Article