နိုင်ငံအတွင်း တရားမဝင် စစ်အာဏာရှင်အုပ်စု အုပ်စိုးနေချိန်၊ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး နှင့်တည်ဆောက်ရေးအတွက် ကြားကာလအစိုးရအဖွဲ့များက ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန် လက်ရှိကြားကာလမြန်မာနိုင်ငံတွင် ကြားကာလ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (EMB) ဖွဲ့စည်းခြင်းသည် ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ပံ့ပိုးကူညီရန် ချက်ချင်းလိုအပ်သည့် အရေးကြီးသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကူးအပြောင်းကာလများနှင့် ပဋိပက္ခကာလများအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်များ (EMBs) ကို မည်သို့မည်ပုံ ထူထောင်သင့်သည်ဆိုသည့် စံသတ်မှတ်ချက်များ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ အဓိကပါဝင်ပတ်သက်သူများ အနေဖြင့် ၂၀၁၅ နှင့် ၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲများမှ သင်ခန်းစာများအပေါ်အခြေခံသည့် အနာဂတ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းပြမြေပုံကို သဘောတူရန် အရေးကြီးပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပံ့ပိုးကူညီရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြားကာလအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ နှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ) နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိကြားကာလနှင့် နောင်အသွင်ကူးပြောင်းကာလတို့တွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် ကြားကာလတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရေး နှင့် ကော်မရှင်၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆိုင်ရာ အဓိကစဉ်းစားရမည့်အချက်များကို ဤစာတမ်းတွင် အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။

Details

Publication date
01 July 2022
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Nathalie Ebead
Number of pages
39
ISBN
978-91-7671-560-4 (PDF)

Contents

ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုလွှာ

အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များ

အကျဉ်းချုပ်

(၁) နောက်ခံအကြောင်းအရင်း

(၂) မြန်မာအတွက် ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် လိုအပ်ချက်

(၄) နိဂုံး

(က) နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်သော သာဓကဖြစ်ရပ်အချို့

ကိုးကားစာရင်း

International IDEA အကြောင်း

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကြားကာလရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ‌ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဒီဇိုင်း

International IDEA မူဝါဒစာတမ်းအမှတ် (၂၅)၊ ဇွန်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ်
Total views 748
Downloads 16
Rating
Close tooltip