တတိယအကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲသူအမျိုးသမီးများနှင့် နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်သူများသည် ဗဟုဝါဒ တရားဥပဒေစနစ်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဓလေ့ထုံးတမ်း/ဘာသာရေးစနစ်များနှင့်   ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုရှိရေး၊ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိရေး အာမခံချက်များအကြားရှိ တင်းမာမှုများကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုသည့်  နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ချဉ်းကပ်နည်းဒီဇိုင်းများကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးမှုများတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ အရေးကိစ္စများသာမက  ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအာမခံချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ ကြုံတွေ့ရသည့်  အောင်မြင်မှုများနှင့် စိန်ခေါ်မှုများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး  သဟဇာတဖြစ်စေရေး၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ဆန်းသစ်သော ချဉ်းကပ်နည်းများကိုလည်း စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြပါသည်။

Details

Publication date
20 September 2023
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Author(s)
Rhys Ainsworth, Sharon P. Hickey
Number of pages
38
Co-Publisher(s)
Peace and Conflict Resolution Evidence Platform, Edinburgh Centre for Constitutional Law
ISBN
978-91-7671-672-4 (PDF)

Contents

နိဒါန်း

၁။ ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရာများ - ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှု

၂။ ရရှိခဲ့သော သင်ခန်းစာများ - ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှ  တရားမျှတမှုရှိရေးကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း

၃။ နိဂုံး

နောက်ဆက်တွဲ (က) အစီအစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ (ခ) တက်ရောက်သူများစာရင်း

စာရေးသူများအကြောင်း

မိတ်ဖက်များအကြောင်း 

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းနှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် ဂျန်ဒါတန်းတူညီမျှမှု

Total views 221
Downloads 25
Rating
Close tooltip