Quyền hạn khẩn cấp

Tài liệu phổ thông về lập hiến số 18 của IDEA Quốc tế
1,350
This publication is only available in electronic format
Published: 
28 October 2020
Language: 
Tiếng Việt
Pages: 
46
ISBN: 
978-91-7671-336-5 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-335-8 ( (PDF)
Author(s): 
Elliot Bulmer

Tài liệu phổ thông về lập hiến của IDEA quốc tế được thiết kế để hỗ trợ các quốc gia đang trong quá trình xây dựng hoặc cải tổ hiến pháp thông qua việc giúp đỡ công dân, các đảng chính trị, các tổ chức xã hội, các nhà chức trách và thành viên của các đơn vị cấu thành có được những lựa chọn hiến pháp tốt.

Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn cho nhân viên của các tổ chức liên chính phủ và các chủ thể bên ngoài khác đang làm việc để cung cấp hỗ trợ đầy đủ thông tin, phù hợp với bối cảnh cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa phương. Mỗi Tài liệu phổ thông được viết như một phần giới thiệu cho những độc giả không chuyên, và như một phụ lục thuận tiện cho những người có kiến thức hoặc kinh nghiệm về xây dựng hiến pháp.

Được sắp xếp theo chủ đề xoay quanh những lựa chọn thực tế mà các nhà xây dựng hiến pháp phải đối mặt, các Tài liệu phổ thông nhằm mục đích giải thích các vấn đề hiến pháp phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Contents

1. Giới thiệu

2. Vấn đề là gì?

3. Tuyên bố, chấm dứt và gia hạn tình trạng khẩn cấp

4. Hạn chế các quyền con người trong bối cảnh khẩn cấp

5. Những ảnh hưởng khác của tình trạng khẩn cấp

6. Kiềm chế và đối trọng

7. Cân nhắc bối cảnh

8. Các ví dụ

9. Những câu hỏi khi đưa ra quyết định

10. Tài liệu tham khảo

Đọc thêm

Phụ lục

Related Content

Feb
25
2022
Press Release
Feb
21
2022
Aftermath of Attack on Abyei, Ethiopia. Image credit: United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Aftermath of Attack on Abyei, Ethiopia. Image credit: United Nations Photo is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Commentary
Oct
05
2021
In the picture, Sergio Bitar (board of IDEA International), Elisa Loncon (President of the Constitutional Convention), Jaime Bassa (Vicepresident of the Constitutional Convention), María Jaraquemada (Programme Officer of IDEA International) and Renata Retamal (Consultant and assistant of IDEA International).

Sergio Bitar (Board of Advisers, International IDEA), Elisa Loncon (President of the Constitutional Convention), Jaime Bassa (Vice President of the Constitutional Convention), María Jaraquemada (Programme Officer, International IDEA) and Renata Retamal (Consultant and assistant, International IDEA).

News Article