Tài liệu phổ thông về lập hiến của IDEA quốc tế được thiết kế để hỗ trợ các quốc gia đang trong quá trình xây dựng hoặc cải tổ hiến pháp thông qua việc giúp đỡ công dân, các đảng chính trị, các tổ chức xã hội, các nhà chức trách và thành viên của các đơn vị cấu thành có được những lựa chọn hiến pháp tốt.

Chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn cho nhân viên của các tổ chức liên chính phủ và các chủ thể bên ngoài khác đang làm việc để cung cấp hỗ trợ đầy đủ thông tin, phù hợp với bối cảnh cho các nhà hoạch định chính sách ở cấp địa phương. Mỗi Tài liệu phổ thông được viết như một phần giới thiệu cho những độc giả không chuyên, và như một phụ lục thuận tiện cho những người có kiến thức hoặc kinh nghiệm về xây dựng hiến pháp.

Được sắp xếp theo chủ đề xoay quanh những lựa chọn thực tế mà các nhà xây dựng hiến pháp phải đối mặt, các Tài liệu phổ thông nhằm mục đích giải thích các vấn đề hiến pháp phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Details

Publication date
28 October 2020
Author(s)
Elliot Bulmer
Number of pages
46
ISBN
978-91-7671-335-8 ( (PDF)
978-91-7671-336-5 (Print)

Author(s)

Contents

1. Giới thiệu

2. Vấn đề là gì?

3. Tuyên bố, chấm dứt và gia hạn tình trạng khẩn cấp

4. Hạn chế các quyền con người trong bối cảnh khẩn cấp

5. Những ảnh hưởng khác của tình trạng khẩn cấp

6. Kiềm chế và đối trọng

7. Cân nhắc bối cảnh

8. Các ví dụ

9. Những câu hỏi khi đưa ra quyết định

10. Tài liệu tham khảo

Đọc thêm

Phụ lục

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

Quyền hạn khẩn cấp

Tài liệu phổ thông về lập hiến số 18 của IDEA Quốc tế
Total views 1825
Downloads 3
Rating
Close tooltip