Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

951
This publication is only available in electronic format
Published: 
2 August 2021
Language: 
Filipino
Pages: 
230
ISBN: 
978-91-7671-446-1 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-447-8 (PDF)
Author(s): 
Amanda Cats-Baril
Co-Publisher(s): 
Institute for Autonomy and Governance
Available Languages:

Ang Kasangakapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon ay tumutulong sa mga gagamit upang pag-aralan ang isang konstitusyon mula sa pananaw ng mga karapatan ng mga katutubo. Paggamit ng isang serye ng mga katanungan, maikling paliwanag at halimbawang mga probisyon mula sa mga konstitusyon sa buong mundo, ang Kasangkapan sa Pagtatasa ay gumagabay sa mga gagamit nito sa pamamagitan ng teksto ng isang konstitusyon at pinapayagan ang sistematikong pagsusuri ng wika at mga probisyon ng isang tekstong konstitusyonal upang matasa kung gaano kasigla ang mga karapatan ng mga katutubo ay sinalamin rito. Ang isang konstitusyon ay nagpapahayag ng isang pananaw na sumasalamin sa mga halagahan at kasaysayan ng estado, pati na rin ang mga mithiing obhetibo para sa hinaharap. Bilang kataas-taasang batas ng estado, binibigyang kahulugan ng konstitusyon ang mga estruktura at institusyon nito, na kritikal na tinutukoy ang ugnayan sa pagitan ng mga mamamayan at gobyerno. Ang paglatag sa konstitusyunal na pagkilala at mga proteksyon na nakabatay sa mga karapatan para sa mga tiyak na pangkat, tulad ng mga katutubo, ay maaaring magbigay sa mga pangkat na ito ng pinahusay na proteksyon ng kanilang mga karapatan. Maaari itong maisulong sa pamamagitan ng paglalaan ng mga espesyalisadong institusyon at proseso upang mapalalim ang pagsasakatuparan ng mga karapatang iyon sa praktika.

Contents

Pambungad

Paunang salita

Pagkilala

Introduksyon

1. Pagtatasa sa karapatan ng mga katutubo sa mga konstitusyon

2. Paano gamitin ang Kasangkapan sa Pagtatas

3. Mga susing termino at konsepto

4. Kasangkapan sa Pagtatasa sa Karapatan ng mga Katutubo sa Konstitusyon

Mga sanggunian at karagdagang babasahin

Mga karugtong

Tungkol sa may-akda

Tungkol sa taga-disenyo

Tungkol sa International IDEA.

Related Content

Aug
10
2021
Event on ‘Assessing Ingneous Peoples’ Rights in Constitutions’ hosted at the 14th session of UN Expert Mechanisms on the rights of Indigenious People. Image credit: International IDEA.

Event on ‘Assessing Ingneous Peoples’ Rights in Constitutions’ hosted at the 14th session of UN Expert Mechanisms on the rights of Indigenious People. Image credit: International IDEA.

News Article
Mar
11
2019
Signing ceremony involving the Secretary-General of International IDEA, Yves Leterme, the Charge d’Affaires at the Embassy of Germany to the Kingdom of Sweden, Manfred Schüeler, and the Ambassador of Republic of Tunisia to the Kingdom of Sweden, Ambassador Moez Mehdi Mahmoudi. Photo: Lisa Hagman | International IDEA

Signing ceremony involving the Secretary-General of International IDEA, Yves Leterme, the Charge d’Affaires at the Embassy of Germany to the Kingdom of Sweden, Manfred Schüeler, and the Ambassador of Republic of Tunisia to the Kingdom of Sweden, Ambassador Moez Mehdi Mahmoudi. Photo: Lisa Hagman | International IDEA

News Article
Aug
07
2017
Dipendra Jha introducing draft bill to the members of parliament and civil society actors

Dipendra Jha introducing draft bill to the members of parliament and civil society actors

News Article