Các nhà lãnh đạo quốc gia, những người đóng vai trò quan trọng trong các quá trình chuyển đổi sang quản trị dân chủ, kể cho chúng ta biết những điều này đã được thực hiện như thế nào ở Brazil, Chile, Ghana, Indonesia, Mexico, Philippines, Ba Lan, Nam Phi và Tây Ban Nha. Là kết quả của một sáng kiến của IDEA quốc tế, cuốn sách này trình bày những quan điểm cá nhân của các nhà lãnh đạo quốc gia đã nêu về cách thức chấm dứt các chế độ đàn áp và giữ vững nền dân chủ.

Trong các cuộc trò chuyện với những nhà lãnh đạo quốc gia đã nêu, các biên tập viên Sergio Bitar và Abraham F. Lowenthal đã tập trung làm rõ từng thách thức và mục tiêu chính, cũng như các chiến lược của họ để chấm dứt sự cai trị độc đoán và xây dựng nền quản trị dân chủ.

Details

Publication date
07 February 2020
Author(s)
Sergio Bitar, Abraham F. Lowenthal (co-editors)
Number of pages
486
ISBN
978-91-7671-297-9 (PDF)
978-91-7671-296-2 (Print)

Contents

Lời tựa

1. Công cuộc chuyển đổi dân chủ của Brazil: Từ tự do hóa có giới hạn tới chế độ dân chủ đầy sức sống, Frances Hagopian
Tiểu sử Fernando Henrique Cardoso, Tổng thống Brazil (1995–2003)

2. Công cuộc chuyển đổi dân chủ thành công của Chile: Từ tình trạng phân cực gay gắt sang dân chủ ổn định, Genaro Arriagada
Tiểu sử Patricio Aylwin, Tổng thống Chile 1990–1994.
Tiểu sử Ricardo Lagos, Tổng thống Chile 2000–2006

3. Ghana: Con đường tới dân chủ thật quanh co, Kwame A. Ninsin
Tiểu sử John Agyekum Kufuor, Tổng thống Ghana 2001–2009
Tiểu sử Jerry John Rawlings, Tổng thống Ghana 1993–2001

4. Tiến trình dân chủ ở Indonesia: Vấn đề, viễn cảnh và thách thức, Bahtiar Effendy và Mutiara Pertiwi
Tiểu sử B. J. Habibie, Tổng thống Indonesia 1998–1999

5. Công cuộc chuyển đổi từng bước sang dân chủ của Mexico: Từ trên xuống và từ dưới lên, Soledad Loaeza
Tiểu sử Ernesto Zedillo, Tổng thống Mexico 1994

6. Philippines: “Quyền lực nhân dân”, Quá trình chuyển đổi dân chủ đầy khó khăn và “Nền quản trị tốt”, Mark R. Thompson
Tiểu sử Fidel V. Ramos, Tổng thống Philippines 1992–1998

7. Cuộc thử nghiệm vĩ đại của Ba Lan: Kiến tạo dân chủ thông qua biểu tình, đàn áp, đàm phán, bầu cử và nền chính trị đầy dích dắc, Jane L. Curry
Tiểu sử Aleksander Kwaśniewski, Tổng thống Ba Lan 1995–2005
Tiểu sử Tadeusz Mazowiecki, Thủ tướng Ba Lan 1989–1991

8. Chế độ dân chủ – sản phẩm phụ: Nam Phi chuyển đổi dân chủ thông qua đàm phán, Steven Friedman
Tiểu sử F. W. de Klerk, Tổng thống Nam Phi 1989–1994
Tiểu sử Thabo Mbeki, Tổng thống Nam Phi 1999–20

9. Tây Ban Nha: Chuyển đổi dân chủ bằng giao dịch, Charles Powell
Tiểu sử Felipe González,Tổng thống Tây Ban Nha 1982–1996

10. Vai trò của phụ nữ trong các cuộc chuyển đổi dân chủ, Georgina Waylen

11. Từ độc tài sang dân chủ – Học từ các nhà lãnh đạo chính trị để định hình tương lai, Abraham F. Lowenthal và Sergio Bitar

Lời cảm ơn
Về các biên tập viên và tác giả cuốn sách này
Thư mục chọn l

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

CHUYỂN ĐỔI DÂN CHỦ

Đối thoại với các nhà lãnh đạo thế giới
Total views 3096
Downloads 2
Rating
Close tooltip