၂၀၂၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်မှ ၆ ရက်တွင် International IDEA က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီတွင် ဒီမိုကရေစီ၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ထိပ်တန်း ကျွမ်းကျင်သူ ၃၀ ဦးကို စုစည်းလျက် ပထမအကြိမ် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာ ဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲ (Democracy in Asia and the Pacific Outlook Forum) ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံ ၁၂ နိုင်ငံမှ အဖွဲ့အစည်း ၂၃ ဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုလျက် တက်ရောက်လာကြသူများသည် အကြောင်းအရာအလိုက် ဆွေးနွေးပွဲ ၇ ချိန် အတွင်း အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ အဓိက အလားအလာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ 

ယင်းဆွေးနွေးပွဲအချိန်များတွင် ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာများကို ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူအချို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ၊ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းများ ကြိုတင် ပြုလုပ်၍ သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူ့အခွင့်အရေးများ၊ ဒေသအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ သတင်းအချက်အလက်အလွဲအမှားများဖြန့်ချိခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲဖြင့် တက်လာသော အာဏာရှင်စနစ်နှင့် စစ်ရေးလွှမ်းမိုးမှု၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးကိစ္စ ဟူသော အကြောင်းအရာများဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲချိန်များ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒေသတွင်း ဒီမိုကရေစီ လက်ရှိအခြေအနေကို သုံးသပ်လျက် လာမည့်နှစ်တွင် အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အကြောင်းအချက်များကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့ပါသည်။

Details

Publication date
30 October 2023
Language(s)
Englishမြန်မာဘာသာ (Myanmar)
Number of pages
40
Co-Publisher(s)
Perludem
ISBN
978-91-7671-682-3 (PDF)

Contents

ကျေးဇူးတင်လွှာ

လိုရင်းအနှစ်ချုပ်

၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း ဒီမိုကရေစီ အလားအလာ ခြောက်ရပ်

အခန်း ၁။ လူ့အခွင့်အရေးများ 

အခန်း ၂။ မဟာအင်အားကြီးနိုင်ငံအများအပြားရှိသော ကမ္ဘာကြီးတွင် ဒေသအဆင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု 

အခန်း ၃။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲများ 

အခန်း ၄။ ဒေသအတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဩဇာသက်ရောက်မှု ကြီးထွားလာခြင်း 

အခန်း ၅။ သတင်းအချက်အလက် အလွဲအမှားများ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် မီဒီယာ၏ ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှု 

အခန်း ၆။ ရွေးကောက်ပွဲများမှ အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် စစ်ဘက်မှလွှမ်းမိုးလာခြင်း 

အခန်း ၇။ နိုင်ငံရေးအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့် အဂတိ လိုက်စားမှု

နိဂုံး

ရည်ညွှန်းကိုးကားသော စာအုပ်စာတမ်းများ 

နောက်ဆက်တွဲ (က) တက်ရောက်သူများစာရင်း

မိတ်ဖက်များအကြောင်း

Give us feedback

Do you have a question or feedback about this publication? Leave us your feedback, and we’ll get back to you

Send feedback

အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ ဒီမိုကရေစီ အလားအလာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်

ဆွေးနွေးပွဲစာတမ်း ၁/၂၀၂၃
Total views 340
Downloads 23
Rating
Close tooltip