မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏နယ်မြေအခင်းအကျင်းအား ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေများ၏ သမိုင်းအကျဉ်းနှင့် ထိုဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအကြောင်း
275
This publication is only available in electronic format
Published: 
19 December 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
81
ISBN: 
978-91-7671-583-3 (PDF)
Author(s): 
Jangai Jap, Constant Courtin

"မြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ၏နယ်မြေအခင်းအကျင်းအား ပုံဖော်ကြည့်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ဒေသအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေး နယ်မြေများ၏ သမိုင်းအကျဉ်းနှင့် ထိုဒေသများရှိ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအကြောင်း" သည် မြန်မာနိုင်ငံဒေသအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများရှိ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများ ဖွဲ့စည်းတည်ရှိပုံအား ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်၌ရှိခဲ့သည့် အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများပေါ်ပေါက်လာပုံသမိုင်းကြောင်းအား ဆန်းစစ်ရင်း လေ့လာတင်ပြထားပါသည်။

၂၀၁၉ ထွေအုပ်ဌာန(GAD) မြို့နယ် အစီရင်ခံစာများပေါ် အခြေပြု၍ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာ အချက်အလက် များ၏ အကန့်အသတ်၊ အားနည်းချက်များကို ကျော်လွှားပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှုပ်ထွေးသော တိုင်းရင်းသား ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် နားလည်လာစေရေး အားထုတ်ရာတွင် ၎င်းတို့ကို အသုံးချပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးထားပါသည်။ ဤလေ့လာချက်တွင် ဒေသခွဲတစ်ခုစီတိုင်း၌ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှုကို ဖော်ပြထားပြီး မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ ရှုပ်ထွေးသော တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စု ဖွဲ့စည်းပုံအပေါ် အလေးပေးလေ့လာကာ မြို့နယ်အဆင့်အထိ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု  စုံလင်ကွဲပြားမှုကို မီးမောင်းထိုးပြထားပါသည်။ ထို့အတူ ဤအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲလာပုံကို လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး လက်ရှိ ရှိရင်းစွဲပုံစံကို ကျော်လွန်၍ မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်နယ်မြေများကို ပုံဖော်ကြည့်၍ ရနိုင်မည့် အလားအလာကိုလည်း အလေးပေး ဖော်ပြထားပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီနည်းကျ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံရသော နိုင်ငံရေးဇတ်ကောင်များ အတွက်သာမက မြန်မာ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံပံ့ပိုးသော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါ  ဒေသအဆင့်နယ်မြေ တစ်ခုစီ၌ မြန်မာ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု စုံလင်ကွဲပြားမှု နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်လာစေရန် အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Contents

ကျေးဇူးတင်လွှာ

အတိုကောက်နှင့် အကျဥ်းချုံးစကားလုံးများ

နိဒါန်း

၁။ အချက်အလက်နှင့် နည်းစနစ်

၂။ မြန်မာ့ စုံလင်ကွဲပြားမှုအပေါ် ခြုံငုံသုံးသပ်ခြင်း

၃။ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေများနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု ပျံ့နှံ့နေထိုင်မှု

၄။ နိဂုံးချုပ်သုံးသပ်ချက်နှင့် အကြံပြုချက်များ

ကိုးကားစာရင်း

Related Content

Nov
08
2022

2021 Myanmar Protest in Hleden. Image Credit: Wikimedia Commons.

Commentary
Oct
14
2022
Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. 

Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. Image credit: International IDEA.

News Article
Sep
12
2022

 Photo credit: The Myanmar Photo Collective, Visualrebellion.org

News Article
Aug
12
2022

Photo credit: The Myanmar Project Collective, Visualrebellion.org

News Article