Multimedia

Displaying 121 - 140 of 444
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
11
2015
Video
Як створюються конституції?  
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.  
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.  
Oct
26
2015
Video
This animation is part of a series of voter education cartoons that the Union Election Commission produced with support of International IDEA in Myanmar, as part of the STEP Democracy Project, funded by the European Union.
Oct
26
2015
Infographics
Oct
17
2015
Infographics
Oct
15
2015
Video
Oct
15
2015
Video
Oct
15
2015
Video
Oct
15
2015
Video
Oct
15
2015
Video
Oct
12
2015
Video
Moderator: Electoral Tribunal of the Federal Judiciary of Mexico. Panelists: José Ángel Aquino, Magistrate, Electoral Tribunal of the Dominican Republic; Marvi Kiviniemi, Deputy Secretary General of OECD and Prime Minister of Finland 2010-2011; Ann Ravel,...
Oct
12
2015
Video
Is public funding effectively increasing transparency and making politicians less dependent on big donors