Multimedia

Displaying 121 - 140 of 458
Feb
08
2016
Video
The Electoral Risk Management Tool help countries conduct peaceful and credible elections. Intended users are electoral management bodies, security sector agencies, civil society and other state or non-state actors.  
Feb
02
2016
Video
What mechanisms for democratic accountability in service delivery are in place in your country? International IDEA has developed a framework for local actors to assess and strengthen the degree of democratic accountability in their communities as it relates...
Dec
23
2015
Infographics
Dec
05
2015
Video
Sanjana Hattotuwa of the ICT4Peace Foundation speaks about the key characteristics and functionalities of the internet, social media and mobile technologies which have changed our world, and which offer promise for democratizing constitution building...
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
19
2015
Video
Տեսանյութի հայերեն տարբերակը պատրաստվել է Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի նախաձեռնությամբ  
Nov
11
2015
Video
Як створюються конституції?