မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း

465
This publication is only available in electronic format
Published: 
14 May 2022
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
19
ISBN: 
978-91-7671-540-6 (PDF)
Author(s): 
Thibaut Noel

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့၌ အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာစစ်တပ်သည် ၎င်းတို့အနေဖြင့် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လိုက်နာမှုရှိကြောင်း အငြင်းအခုံပြုကာ ၎င်းကိုယ်၎င်း နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် ပုံဖော်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းကျ စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းရုန်းကန်ရာ၌ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာသည် အင်္ဂါရပ်တစ်ခုမျှသာ ဖြစ်သော်လည်း စစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှုသည် အဘယ်ကြောင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ဘဲ ရလဒ်အနေဖြင့် စစ်အာဏာရှင်အစိုးရနှင့် ၎င်း၏ လုပ်ရပ်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အာဏာမတည်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးဖော်ပြရန် အရေးကြီးပေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် မညီညွတ်ကြောင်း ပိုမို ကောင်းမွန်စွာ နားလည်သိမြင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာတမ်းတိုကို ရေးဆွဲပြုစုထားပါသည်။ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရ၏ ၎င်းသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား လိုက်နာမှုရှိသည်ဟူသော အဆိုကို မမှန်ကန်ကြောင်း နိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်သူလူထုနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် အကျိုးသက်ဆိုင်သူများအနေဖြင့် စနစ်တကျ ထောက်ပြဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် အထောက်အကူပေးရန်အလို့ငှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ် ဆန်းစစ်သုံးသပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ဖော်ပြထားသည်။

Contents

နိိဒါါန်း

၁။

၂။

၃။

၄။

ကိုးကား

Related Content

Nov
08
2022

2021 Myanmar Protest in Hleden. Image Credit: Wikimedia Commons.

Commentary
Oct
14
2022
Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. 

Marcus Brand, International IDEA's Head of Myanmar Programme speaks with moderator Mark Kenny. Image credit: International IDEA.

News Article
Sep
12
2022

 Photo credit: The Myanmar Photo Collective, Visualrebellion.org

News Article