EU:s utrikespolitiska åtgärder till stöd för demokrati i en ny geopolitisk verklighet

Policydokument, januari 2023
64
This publication is only available in electronic format
Published: 
15 March 2023
Language: 
Svenska
Pages: 
6
ISBN: 
978-91-7671-613-7 (PDF)

Detta policydokument ger en kortfattad sammanfattning av den fullständiga rapporten: The EU’s External Democracy Policy in a New Geopolitical Reality: Recommendations Report [EU:s  utrikespolitiska åtgärder till stöd för demokrati i en ny geopolitisk verklighet]. Syftet är att inspirera EU:s framtida demokratipolitik för att garantera att denna ska kunna försvara demokratin globalt och på hemmaplan i linje med EU:s uttalade avsikt att bli en starkare geopolitisk aktör. En sådan förändring är berättigad och nödvändig med tanke på upptrappningen av geopolitisk oro, auktoritära tendenser och de senaste attackerna på demokratins grundvalar å ena sidan, och ger ett positivt svar på den efterföljande politiska dynamiken å andra sidan.

Contents

1. Anpassning av EU:s utrikespolitiska demokratiska åtgärder till en ny geopolitisk verklighet

2. Återspegla det nya tillvägagångssättet i eu:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Metod

Referenser