ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစနစ်များတွင် အချိုးမညီသော နယ်မြေဒေသဆိုင်ရာအစီအမံများ

1,066
This publication is only available in electronic format
Published: 
27 July 2021
Language: 
မြန်မာဘာသာ
Pages: 
11
ISBN: 
978-91-7671-450-8 (Print)
ISBN: 
978-91-7671-451-5 (PDF)
Co-Publisher(s): 
Constitution Transformation Network

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လေ့လာချက် သည် ပြည်နယ်ဒေသတစ်ခုအပေါ် အခြားဒေသများနှင့် မတူကွဲပြားခြားနားစွာ ကိုင်တွယ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ဥပဒေရေးရာ အစီအမံများမှထွက်ပေါ်လာသော မေးခွန်းများကို ဆွေးနွေးထားသည်။

ဤသို့ မတူကွဲပြားခြားနားစွာ ကိုယ်တွယ်မှုကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ''ဘက်မညီ/အချိုးမညီမှုပုံစံ'' ဟု ဖော်ပြထားသည်။ အချိုးမညီမှုပုံစံသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအစီအမံများ၏ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အသေးစိတ်လေ့လာချက် မှ ကောက်နှုတ်ထားသည့် အချိုးမညီမှုဥပမာများတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဂျမ်မူ နှင့် ကက်ရှမီးယား၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ အာချေး၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ဘန်စမိုရိုဒေသ၊ ပါပူဝါနယူးဂီနီရှိ ဘူဂန်ဗေးလ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မလေးရှားရှိ ဆာဗား နှင့် ဆာရာဝက်ခ် ဒေသ၊ တိမောလာစ်တီ ရှိ Oecusse ဒေသအရေးတို့ ပါဝင်သည်။

အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသတွင်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ မဲလ်ဘုန်းဖိုရမ် သည် Constitution Transformation Network (ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကွန်ရက်) နှင့် International IDEA တို့ ပူးပေါင်းစီစဥ်လုပ်ဆောင်သော စင်မြင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဒေသတစ်ဝှမ်းရှိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်များနှင့် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်သူများအား အတူတကွစုဝေးကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို တစ်ကမ္ဘာလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နားလည်နိုင်စေရန် အရေးကြီးသည့် အကြောင်းအရာများအပေါ် အတွေးအမြင်များ မျှဝေဖလှယ်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဤစာစဥ်များသည် မဲလ်ဘုန်းဖိုရမ်တွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော အတွေးအမြင်များကို လွယ်လင့်တကူလက်လှမ်းမီသိရှိနိုင်စေရန် လက်တွေ့အခြေပြုနည်းလမ်းဖြင့် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးထားသည်။

Contents

နိဒါန်း

၁။ အချိုးမညီမှုပုံစံတွင် မည်သည့်အရာများပါဝင်သနည်း။

၂။ အချိုးမညီမှုပုံစံကို မည်သည့်အချိန်တွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သနည်း။

၃။ အချိုးမညီမှုပုံစံအား မည်သို့တည်ဆောက်မည်နည်း။

၄။ အချိုးမညီမှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် မည်သည့်ပဋိပက္ခများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သနည်း။

ကိုးကားချက်များနှင့် အခြားဖတ်ရှုစရာများ

 

Related Content

Nov
13
2018
Third Annual Melbourne Forum participants from all over Asia and the Pacific gather to share regional insights on constitution-building. Image credit: Melbourne Forum

Third Annual Melbourne Forum participants from all over Asia and the Pacific gather to share regional insights on constitution-building. Image credit: Melbourne Forum on Constitution-Building.

News Article
Nov
03
2017
Participants of the Second Melbourne Forum on Constitution Building in Asia and the Pacific. Photo credit: University of the Philippines Diliman

Participants of the Second Melbourne Forum on Constitution-Building in Asia and the Pacific. Photo credit: University of the Philippines Diliman

News Article
May
23
2017
Professor Cheryl Saunders at the PH Constitution @30 Public Forum, University of the Philippines Cebu. (Photo © Nyla Prieto)

Professor Cheryl Saunders at the PH Constitution @30 Public Forum, University of the Philippines Cebu. (Photo © Nyla Prieto)

Feature Story