News

Displaying 1 - 2 of 2
Apr
27
2020
Press Release
Ska länder hålla val under pågående Coronapandemi, eller är det bättre att senarelägga dem?   – Beroende på vilket av dessa alternativ olika länder, delstater och kommuner väljer ställs de inför...
Mar
17
2014
Press Release
Sponsors: International IDEA; Electoral Integrity Project (EIP; Harvard University & University of Sydney) Award Committee: Annette Fath-Lihic (International IDEA), Jørgen Elklit (Aarhus...