Political Finance Database

Netherlands

Netherlands

Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
Yes
Comment

A financial or in-kind contribution from outside the country is not permitted.

Source

Article 23a Wet financiering politieke partijen
[Een politieke partij ontvangt geen geldelijke bijdrage of bijdrage in natura van een niet-Nederlandse gever.]

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
Yes
Comment

A financial or in-kind contribution from outside the country is not permitted.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on corporate donations.

Source

Article 21 Wet financiering politieke partijen
[1. Een politieke partij registreert van ontvangen bijdragen:
a.de naam en het adres van de gever. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;]

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on corporate donations.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from trade unions.

Source

Article 21 Wet financiering politieke partijen
[1. Een politieke partij registreert van ontvangen bijdragen:
a.de naam en het adres van de gever. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;]

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from trade unions.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes, above certain threshold
Comment

Anonymous donations are capped at €250.

Source

Article 23 Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij een anonieme geldelijke bijdrage van meer dan € 250 ontvangt, maakt zij het gedeelte dat het bedrag van € 250 te boven gaat, over op de daartoe aangewezen rekening van Onze Minister. Indien een politieke partij een anonieme bijdrage in natura van meer dan € 250 ontvangt, maakt zij het gedeelte van de tegenwaarde dat het bedrag van € 250 te boven gaat over aan Onze Minister, dan wel vernietigt zij de bijdrage.]

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Yes, above certain threshold
Comment

Anonymous donations are capped at €250.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from corporations with government contracts.

Source

Article 21 Wet financiering politieke partijen
[1. Een politieke partij registreert van ontvangen bijdragen:
a.de naam en het adres van de gever. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;]

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from corporations with government contracts.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from corporations with partial government ownership.

Source

Article 21 Wet financiering politieke partijen
[1. Een politieke partij registreert van ontvangen bijdragen:
a.de naam en het adres van de gever. Indien de gever geen natuurlijke persoon is, tevens de naam en het adres van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;]

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
No
Comment

Donations are not limited to natural persons; no specific ban on donations from corporations with partial government ownership.

Source

Article 29 Wet financiering politieke partijen
[Indien een kandidaat geplaatst op een kandidatenlijst van een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een gever in een kalenderjaar bijdragen heeft ontvangen van in totaal € 1.000 of meer, verstrekt de partij tussen de eenentwintigste en de veertiende dag voor de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister een overzicht van deze bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid. Op bijdragen aan een kandidaat zijn de artikelen 21a, 23 en 23a van overeenkomstige toepassing.]

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
No
Comment

No mentioning on the use of state resources.

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for legal persons Yes, for natural persons
Comment

The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined. 

Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined.
Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
No, but limits for regular periods apply to campaign periods
17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Not applicable
18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Comment

The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined. 

Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined.
Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
No
Comment

No specific limit for candidates is mentioned.

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
Yes
Comment

The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined. This includes contributions in-kind.

Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
Yes
Comment

The donation limit is €100,000 for a political party, its affiliated organisations and its candidates combined. This includes contributions in-kind.

Source

Article 29b Wet financiering politieke partijen
[1. Indien een politieke partij, haar neveninstellingen of kandidaten geplaatst op de kandidatenlijst van die partij, alleen of gezamenlijk van een gever in een kalenderjaar een geldelijke bijdrage van in totaal meer dan € 100.000 of een bijdrage in natura met een waarde van in totaal meer dan € 100.000 ontvangen, draagt de politieke partij er zorg voor dat het gedeelte dat het bedrag of de tegenwaarde van € 100.000 te boven gaat, zo spoedig mogelijk teruggegeven wordt aan de gever, voor zover van toepassing naar rato van de hoogte van de door elk van de ontvangers ontvangen bijdrage. De neveninstelling of kandidaat meldt een ontvangen bijdrage daartoe binnen een week aan de politieke partij door toezending van een overzicht van de door die neveninstelling of kandidaat ontvangen bijdrage of bijdragen, met daarbij de gegevens, bedoeld in artikel 21, eerste lid.]

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
Comment

A ban on commercial activities is not mentioned.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

A party can take a loan to finance its activities, including its electoral campaigns.

Source

Articles 21, 28 and 28a, Wet financiering politieke partijen
[Art. 21 3. Een politieke partij registreert van de schulden van de partij:
a.de naam en het adres van de crediteur onderscheidenlijk geldverstrekker en, indien van toepassing, de gegevens van de instelling;
b.de hoogte van de schuld.]

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

There is no ban on candidates taking loans.

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No
27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
No
Comment

There is no provisions on using the banking system for donations

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, regularly
Comment

"A political party is association that participated in the last election of the House of Representatives or the Senate of the States General with a list of candidates registered in accordance with the Electoral Act whereby that list has at least one parliamentary seat assigned;
A subsidy to a political party if that has 1,000 members on the reference date who have meeting and voting rights in the political party and each pay a minimum contribution of € 12 per year. Membership is evidenced by an explicit declaration of intent by the person concerned."

Source

Articles 1 and 7, Wet financiering politieke partijen
[Art.7 1. Onze Minister verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag subsidie aan een politieke partij indien die partij op de peildatum beschikt over 1 000 leden die vergader- en stemrechten hebben in de politieke partij en elk per jaar minimaal € 12 contributie betalen. Het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkene.]

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
 • Number of members
 • Participation in election
 • Representation in elected body
 • Number of candidates nominated
Comment

A political party is association that participated in the last election of the House of Representatives or the Senate of the States General with a list of candidates registered in accordance with the Electoral Act whereby that list has at least one parliamentary seat assigned;
A subsidy to a political party if that has 1,000 members on the reference date who have meeting and voting rights in the political party and each pay a minimum contribution of € 12 per year. Membership is evidenced by an explicit declaration of intent by the person concerned."

Source

Articles 1 and 7, Wet financiering politieke partijen
[Art. 1. b.politieke partij: vereniging die met haar conform artikel G 1 of Q 6 van de Kieswet geregistreerde aanduiding boven de kandidatenlijst heeft deelgenomen aan de laatstgehouden verkiezing van de Tweede Kamer of de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waarbij aan die lijst ten minste een kamerzetel is toegewezen;
Art.7 1. Onze Minister verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag subsidie aan een politieke partij indien die partij op de peildatum beschikt over 1 000 leden die vergader- en stemrechten hebben in de politieke partij en elk per jaar minimaal € 12 contributie betalen. Het lidmaatschap blijkt uit een uitdrukkelijke wilsverklaring van betrokkene.]

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Equal Proportional to votes received Number of members
Comment

A basic amount of € 336,630, an amount of € 99,424 per chamber seat of the political party, an amount equal to € 3,625,518 divided by the total number of members of the political parties receiving a subsidy on the reference date per member of the political party.

Source

Article 8 Wet financiering politieke partijen
[1. De subsidie bedraagt ten hoogste de som van de volgende bedragen:
a.een basisbedrag van € 280.352, per kamerzetel van de politieke partij een bedrag van € 85.739 en per lid van de politieke partij een bedrag dat gelijk is aan € 3.151.769 gedeeld door het totale aantal leden van de politieke partijen die op de peildatum subsidie ontvangen;]

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
 • Intra-party institution
 • Research and policy initiatives
 • Ongoing party activities
Comment

"The subsidy is provided for expenses directly related to the following activities:
a.political education and training activities;
b.information provision;
c. maintaining contacts with sister parties outside the Netherlands and supporting training and education activities for the benefit of those parties;
d.political-scientific activities;
e.activities to promote the political participation of young people;
f.recruiting members;
g. involving non-members in political party activities;
h. recruitment, selection and guidance of political office holders;
i.activities in the context of election campaigns."

Source

Article 7(2) Wet financiering politieke partijen
[2. De subsidie wordt verstrekt voor uitgaven die direct samenhangen met de volgende activiteiten:
a.politieke vormings- en scholingsactiviteiten;
b.informatievoorziening;
c.het onderhouden van contacten met zusterpartijen buiten Nederland en het ondersteunen van vormings- en scholingsactiviteiten ten behoeve van het kader van die partijen;
d.politiek-wetenschappelijke activiteiten;
e.activiteiten ter bevordering van de politieke participatie van jongeren;
f.het werven van leden;
g.het betrekken van niet-leden bij activiteiten van de politieke partij;
h.werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
i.activiteiten in het kader van verkiezingscampagnes.]

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

"1. The Commission annually allocates a number of hours on the general program channels of the national public media service to political parties that acquired one or more seats in the last election of the members of the House of Representatives or the Senate of the States General.
2.The Commission allocates a number of hours on the general program channels of the national public media service to:
a. political parties that participate in the election of the members of the House of Representatives of the States General in at least nineteen electoral districts; and
b.political parties that participate in the election of members of the European Parliament in the Netherlands.
3. The hours referred to in the second paragraph are available in a period to be determined by the Commissioner that immediately precedes the day set in the Netherlands for the relevant election."

Source

Article 6 Mediawet
[Art. 6.1. Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben verworven.]

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Comment

"1. The Commission annually allocates a number of hours on the general program channels of the national public media service to political parties that acquired one or more seats in the last election of the members of the House of Representatives or the Senate of the States General.
2.The Commission allocates a number of hours on the general program channels of the national public media service to:
a. political parties that participate in the election of the members of the House of Representatives of the States General in at least nineteen electoral districts; and
b.political parties that participate in the election of members of the European Parliament in the Netherlands.
3. The hours referred to in the second paragraph are available in a period to be determined by the Commissioner that immediately precedes the day set in the Netherlands for the relevant election."

Source

Article 6 Mediawet
[ 6.1. 1.Het Commissariaat wijst jaarlijks een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan politieke partijen die bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de Tweede of Eerste Kamer der Staten-Generaal een of meer zetels hebben verworven.
2. Het Commissariaat wijst een aantal uren op de algemene programmakanalen van de landelijke publieke mediadienst toe aan:
a.politieke partijen die in ten minste negentien kieskringen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal deelnemen; en
b.politieke partijen die in Nederland aan de verkiezing van de leden van het Europese Parlement deelnemen.
3. De uren, bedoeld in het tweede lid, zijn beschikbaar in een door het Commissariaat te bepalen periode die onmiddellijk vooraf gaat aan de dag die in Nederland voor de desbetreffende verkiezing is vastgesteld.]

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
No
Comment

No provisions on media access for candidates.

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
Yes
Comment

Political parties are considered public benefit institutions and donations are tax deductible. Both periodical and other donations are tax deductible.

Source

Articles 6.32. to 6.39., Wet inkomstenbelasting
[6.33. In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.giften: bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat;
b.instellingen: algemeen nut beogende instellingen;
c.verenigingen: niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen of daarvan vrijgestelde verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden, gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, een bij ministeriële regeling aangewezen mogendheid of op de BES eilanden.$

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
Comment

No provisions on gender equality in the rules.

37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Comment

No provisions on gender equality in the rules.

Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

Anyone who, during an election, bribes a voter by gift or promise to give authority to cast his vote, shall be punished with a prison term of not more than six months or a fine of the third category.

Source

Article Z 4, Kieswet
[1. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt om volmacht te geven tot het uitbrengen van zijn stem, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.
3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.]

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
No
Comment

There is no expenditure ceiling for political parties to spend during elections.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
No
Comment

There is no expenditure ceiling for candidates to spend during elections.

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
No
Comment

Third party campaigning is not explicitly regulated.

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

In addition to the freely allocated air time in the public media, political parties can buy additional advertising time.

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

There is no expenditure ceiling for political parties to spend during elections.

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
No
Comment

There are not provisions on online media advertisement in the rules.

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

"Before July 1 of each calendar year, a political party shall send to Our Minister:
- a financial report for the previous calendar year, including donations of minimum €250 and debts;
- an overview of the contributions totaling € 1,000 or more that the party has received from a donor in that calendar year;
- an overview of the debts;
- the written statement of the accountant that has examined the accounts;"

Source

Article 25, Wet financiering politieke partijen
[Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister:
a.een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar met daarin een weergave van de gegevens, die op grond van artikel 20 in de administratie zijn opgenomen;
b.een overzicht van de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;
c.een overzicht van de schulden, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, zijn geregistreerd;
d.de schriftelijke verklaring van de accountant, bedoeld in het derde lid, en
e.voor zover van toepassing, een overzicht van de in artikel 21a, eerste lid, bedoelde bijdragen die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij het overzicht dat op grond van dat lid van de gever is ontvangen.]

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

Parties must submit three to two weeks before the election date, and one month after the election date, an overview of the donations of more than €1,000 and party debts.

Source

Articles 28 and 28a, Wet financiering politieke partijen
[Art. 28a. Een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal verstrekt uiterlijk een maand na de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister per kalenderjaar een overzicht van:
a.de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die de partij in een kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;
b.de schulden, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, zijn geregistreerd;
c.voor zover van toepassing, de in artikel 21a, eerste lid, bedoelde bijdragen die de partij in een kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij het overzicht dat op grond van dat lid van de gever is ontvangen.]

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
No
Comment

There are not provisions on the reporting of campaign expenditure of candidates in the rules.

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
No
Comment

There are not provisions on the reporting of campaign expenditure of third parties in the rules.

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

The application for public funding is made public, together with the financial report, the activity report, the list of donations (of more than €1000), the list of debts, and the audit report.

Source

Article 25(4), Wet financiering politieke partijen
[Art. 25(4) Onze Minister maakt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 12, eerste lid, tezamen met het financieel verslag, het activiteitenverslag en de overzichten, genoemd in het eerste lid, onder b tot en met e, openbaar. Persoonsgegevens die in deze bescheiden voorkomen, worden door Onze Minister maximaal tien jaar bewaard.]

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Sometimes
Comment

The identity of donors of a donation of more than €1000 is made public.

Source

Article 25(1), Wet financiering politieke partijen
[Art. 25(1) Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister: […] een overzicht van de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die de partij in dat kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;]

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

A political party must provide an overview of the received public funding, the donations, other income, financial position and debts of the political party.

Source

Article 20, Wet financiering politieke partijen
[Een politieke partij voert een zodanige administratie dat deze een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie van de partij, door het opnemen van:
a.de ontvangen subsidies;
b.de ontvangen bijdragen;
c.de overige inkomsten;
d.de vermogenspositie;
e.de schulden van de politieke partij.]

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
No
Comment

There are not specific provisions on itemized spending in the rules.

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
Ministry
Comment

The financial information must be send to the Minister of Internal Affairs.

Source

Articles 1(1) and 25, Wet financiering politieke partijen
[Art. 25 Voor 1 juli van elk kalenderjaar zendt een politieke partij aan Onze Minister […]
De politieke partij geeft opdracht tot onderzoek van het financieel verslag aan een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant onderzoekt of het financieel verslag en de overzichten, genoemd in het eerste lid, onder b en c, voldoen aan de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften.]

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
Ministry
Comment

The Ministry of Internal Affairs examines the financial reports, and is advised by the Committee on the supervision of the finances of political parties.

Source

Articles 35, 36, 37 and 38, Wet financiering politieke partijen
[Art. 35(1) Er is een Commissie toezicht financiën politieke partijen, hierna te noemen: de commissie.
(2)De commissie bestaat uit drie leden. De leden worden door Onze Minister benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. [...]
Art. 36(1) Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 20, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 26, 27, derde en vierde lid, 28, 28a, 29, 29b, 30, 31, 32, 32a en 33 bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.
Art. 38 Indien Onze Minister bij de uitoefening van zijn taken op grond van deze wet stuit op mogelijke strafbare feiten, stelt hij de officier van justitie hiervan in kennis.]
 

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Impose sanctions Carry out investigation Refer for investigation Request additional information from potential violator
Source

Articles 35, 36, 37 and 38, Wet financiering politieke partijen
[Art. 35(1) Er is een Commissie toezicht financiën politieke partijen, hierna te noemen: de commissie.
(2)De commissie bestaat uit drie leden. De leden worden door Onze Minister benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden. [...]
Art. 36(1) Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 20, 21, 21a, 23, 23a, 25, 25a, 26, 27, derde en vierde lid, 28, 28a, 29, 29b, 30, 31, 32, 32a en 33 bepaalde, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.
Art. 37 (1) Onze Minister kan besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke boete wegens handelen of nalaten in strijd met het bepaalde bij of krachtens de artikelen 20, eerste lid, aanhef en onder b en e, 21, eerste en derde lid, 21a, 23, eerste lid, 23a, eerste, tweede en derde lid, 25, eerste lid, aanhef en onder a, b, c en d, en tweede lid, 25a, eerste en tweede lid, 27, derde en vierde lid, 28, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid, 28a, eerste en tweede lid, 29, eerste, tweede en vijfde lid, 29b, 30, eerste en tweede lid, aanhef en onder a en b, 31, eerste, tweede en derde lid, 32, eerste en tweede lid, 32a en 33, eerste en tweede lid.
Art. 38 Indien Onze Minister bij de uitoefening van zijn taken op grond van deze wet stuit op mogelijke strafbare feiten, stelt hij de officier van justitie hiervan in kennis.]

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
 • Fines
 • Other
 • Forfeiture
 • Loss of public funding
Comment

"1)If a political party has been sentenced to a fine on the basis of Articles 137c, d, e, f, or g, or Article 429 quater of the Criminal Code, the entitlement to a subsidy will lapse by operation of law for a period starting from the day on which the conviction becomes final. This period is:
a. one year, for a fine of less than € 1,125;
b. two years, for a fine of € 1,125 or more, but less than € 2,250;
c.three years, for a fine of €2,250 or more, but less than €3,375, and
d. four years, with a fine of € 3,375 or more.
2)If a political party has been convicted of a terrorist offense as referred to in Article 83 of the Criminal Code, the entitlement to a subsidy lapses by operation of law for a period of four years commencing on the day on which the conviction becomes final.
3) If an association is not eligible for a subsidy on the day on which a conviction as referred to in the first or second paragraph becomes final and this association qualifies for a subsidy as a political party within a period of two years after this day, the entitlement lapses. to a subsidy by operation of law from the day on which the party qualifies for a subsidy, for the period referred to in the first or second paragraph."

Source

Article 39, Wet financiering politieke partijen
[Art. 39(1) Indien een politieke partij op grond van de artikelen 137c,d, e, f, of g, of artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht, is veroordeeld tot een geldboete, vervalt van rechtswege de aanspraak op subsidie gedurende een periode die ingaat op de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden. Deze periode is:
a.een jaar, bij een geldboete van minder dan € 1125;
b.twee jaar, bij een geldboete van € 1 125 of meer, maar minder dan € 2250;
c.drie jaar, bij een geldboete van € 2 250 of meer, maar minder dan € 3 375, en
d.vier jaar, bij een geldboete van € 3 375 of meer.
(2)Indien een politieke partij wegens een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht is veroordeeld, vervalt van rechtswege de aanspraak op subsidie gedurende een periode van vier jaar die ingaat op de dag waarop de veroordeling onherroepelijk is geworden.
(3)Indien een vereniging op de dag waarop een veroordeling als bedoeld in het eerste of tweede lid onherroepelijk wordt, niet in aanmerking komt voor subsidie en deze vereniging binnen een periode van twee jaar na deze dag als politieke partij in aanmerking komt voor subsidie, vervalt de aanspraak op subsidie van rechtswege met ingang van de dag waarop de partij in aanmerking komt voor subsidie, voor de periode, bedoeld in het eerste of tweede lid.)

Close tooltip