48. Do political parties have to report on their election campaign finances?

Netherlands

Netherlands

Answer
Yes
Source

Articles 28 and 28a, Wet financiering politieke partijen
[Art. 28a. Een politieke partij die deelneemt aan een verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal verstrekt uiterlijk een maand na de dag van de stemming voor deze verkiezing aan Onze Minister per kalenderjaar een overzicht van:
a.de bijdragen van in totaal € 1.000 of meer die de partij in een kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, eerste lid, zijn geregistreerd;
b.de schulden, met daarbij de gegevens die op grond van artikel 21, derde lid, zijn geregistreerd;
c.voor zover van toepassing, de in artikel 21a, eerste lid, bedoelde bijdragen die de partij in een kalenderjaar van een gever heeft ontvangen, met daarbij het overzicht dat op grond van dat lid van de gever is ontvangen.]

Comment

Parties must submit three to two weeks before the election date, and one month after the election date, an overview of the donations of more than €1,000 and party debts.

Close tooltip