48. Do political parties have to report on their election campaign finances?

Slovakia

Slovakia

Answer
Yes
Source

Article 4 (1), Election Campaign Act, 2014.
§ 4 Záverečná správa
(1) Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „záverečná správa“).

Comment

Contestants in elections are obliged by the Election campaign Act to submit a report on campaign financing.

Close tooltip