Electoral system for national legislature

Andorra

Andorra

Answer
Parallel
Source

Principality of Andorra, Llei 44/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada del règim electoral i del referèndum, accessed 11 April 2023

Article 52. Nombre de consellers generalsEl Consell General es compon de vint-i-vuit consellers generals, la meitat dels quals són elegits a raó d’un nombre igual per cadascuna de les set parròquies i l’altra meitat s’elegeix en circumscripció nacional.

[See further details of the system in Articles 59-62]

General Elections of 2 April 2023, Results, accessed 11 April 2023

Comment

14 members are elected from a single national constituency under a proportional closed list system, with 7% national threshold;  2 members are elected from each of the seven parishes using party block voting system.

Close tooltip