47. Do political parties have to report regularly on their finances?

Turkey

Turkey

Answer
Yes
Source

Turkish Political Parties Law. Article 74. Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılır. Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin Kanuna uygunluğunu denetler. Siyasi partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesin hesap ile parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilatının kesin hesaplarının onaylı birer örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına vermek zorundadırlar

Comment

According to Turkish Political Parties Law Turkish political parties have to report their finances to the constitutional court but there is no regulation that forces parties to repot their finances to the public in general. Political parties have to do the reporting within the time indicated in the party statute. This period cannot be more than six months.

Close tooltip