Electoral system family

Suriname

Suriname

Answer
PR
Source

Suriname, Electoral Act (SB 1987 No. 62, as amended by SB 2019 No. 55) [in Dutch], accessed 10 May 2020

Artikel 131.

1. De kandidaten voor De Nationale Assemblee worden gekozen krachtens het stelsel van evenredige vertegenwoordiging bij grootste gemiddelden met voorkeurstemmen.

2. De zetels worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 toegekend per district.

3. De eerste zetel wordt toegekend aan de politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen. Vervolgens wordt telkens bepaald welke organisatie na toevoeging van een volgende zetel het grootste gemiddelde aantal stemmen heeft.

4. Indien meer dan één politieke organisatie het hoogste aantal stemmen heeft, wordt aan elk van die organisaties een zetel toegekend.

5. Blijken na toevoeging van een volgende zetel, twee of meer politieke organisaties het grootste gemiddelde aantal stemmen te hebben, dan wordt aan elk van die organisaties een zetel toegekend.

6. In de gevallen als bedoeld in de leden 4 en 5 geldt dat het aantal nog toe te kennen zetels toereikend moet zijn anders beslist het lot.

7. Het Centraal Hoofdstembureau deelt, nadat het aantal zetels aan een politieke organisatie is toegewezen, het totaal aantal op die lijst uitgebrachte stemmen door het aantal toegewezen zetels. De kandidaten die meer stemmen op hun naam hebben verzameld dan dit quotiënt, zijn bij voorkeur gekozen.

Voor het overige en voor zover kandidaten een gelijk aantal voorkeurstemmen hebben behaald worden de zetels toegekend naar de volgorde van de door de politieke organisatie ingediende kandidatenlijst.

8. Indien een politieke organisatie slechts één zetel heeft behaald wordt die zetel toegekend aan de kandidaat van die politieke organisatie met het hoogste aantal stemmen.

Close tooltip