Media

video

Demokrasi nan bay sèvis piblik

PUBLISHED:
02/02/2017
 |   | 

Demokrasi nan bay sèvis piblik / Democratic accountability in service delivery.

Nou tout sipoze gen dlo pwòp nan tiyo pou nou bwè, men kisa ou t ap fè si ou louvri tiyo a epi se sèlman yon ti gout dlo sal ki sòti? Eske ou konnen kiyès ki reponsab ak ki kote pou ou ale pou rezoud pwoblèm nan?

Gade video sa a pou ou ka konprann bi byen kisa demokrasi nan bay sèvis piblik la ye.

You expect to have access to clean drinking water. But what if you turn on the faucet and only a dirty trickle comes out? Do you know who is responsible, and who you can tun to for a solution?