Political Finance Database

Slovakia

Slovakia

Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
Yes
Comment

The Political Parties Act bans receiving donations from organizations with international elements, from natural persons with domicile abroad, from legal persons with offices abroad, from European parties, and from European foundations.

Source

Articles 24 (1.d), 24 (1.f), 24 (1.g), and 24 (1.f), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
i) európskej strany a európskej nadácie.

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Articles 24 (1.d), 24 (1.f), 24 (1.g), and 24 (1.f), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
i) európskej strany a európskej nadácie.
 

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
No
Comment

The Political Parties Act does not ban corporate donations. Only specific cases like corporations with offices abroad or state ownership.

Source

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
 

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
No
Comment

The Political Parties Act does not mention trade unions in the list of not-allowed donors.

Source

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.
 

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes
Comment

The Political Parties Act bans receiving donations from either legal or natural persons if the identification details are not provided.

Source

Article 24 (1.h), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Article 24 (1.h), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
No
Comment

The Political Parties Act does not mention corporations with government contracts in the list of not-allowed donors.

Source

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.
Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí25) a organizácií s medzinárodným prvkom,26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nie je občanom,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, ak jej väčšinovým vlastníkom nie je občan alebo právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, okrem politickej strany, zoskupení politických strán, alebo právnických osôb, ktorých zakladateľom alebo väčšinovým vlastníkom je politická strana,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie.

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Article 24 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
d) občianskych združení,20) nadácií,21) neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby,22) neinvestičných fondov,23) záujmových združení právnických osôb,24) združení obcí 25) a organizácií s medzinárodným prvkom, 26)
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,
f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,
h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,
i) európskej strany a európskej nadácie.

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
Yes
Comment

The Political Parties Act bans receiving donations from the state, from state organizations, from regional or municipal authorities, from legal persons founded by the state, from legal persons with full or partial state, municipal or regional ownership, and from public institutions.

Source

Articles 24 (1.a), 24 (1.b), 24 (1.c), and 24 (1.e), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom.

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Articles 24 (1.a), 24 (1.b), 24 (1.c), and 24 (1.e), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(1) Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od
a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,
b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,
e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom.

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
Yes
Comment

The State Service Act requires state servants to be politically neutral. Additionally, the Election Campaign Act bans third-party campaigning and requires the public broadcaster to treat election contestants equally. 

Source

Article 111 (1.b) State Service Act, 2017.
§ 111 (1) Štátny zamestnanec je povinný
b) vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť vykonávania štátnej služby a dôveru v objektívnosť jeho konania a rozhodovania.

Articles 10 (1), 10 (2), 10 (4), and 10 (6), Election Campaign Act, 2014.
§ 10 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(6) Náklady na politickú propagáciu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú propagáciu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.

Article 2 (3), Election Campaign Act, 2014.
Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for both natural and legal persons
Source

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
Other
Comment

300,000 euros a year.

Source

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
No, but limits for regular periods apply to campaign periods
Source

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Other
Comment

300,000 euros a year.

Source

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
Not applicable
20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
Yes
Comment

The Political Parties Act allows receiving in-kind donations that get periodically evaluated. The limit is 300,000 euros per year.

Source

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Article 23 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 23 Dary a iné bezodplatné plnenia
(1) Strana môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak hodnota daru a iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300 000 eur. Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie len na základe písomnej zmluvy podľa tohto zákona; to neplatí, ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade, na základe ktorého strana prijala iné bezodplatné plnenie. Ustanovenia osobitného predpisu19) nie sú týmto dotknuté.

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
Comment

These are the allowed commercial activities: operation of publishing houses, publishers and printers; publication and promotional activities; production and sale of items promoting the party's program and activities; organizing educational and political events; performance of party property management.

Source

Article 20 (4), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 20 Hospodárenie strany
Predmetom činnosti obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, môže byť len
a) prevádzkovanie vydavateľstiev, nakladateľstiev a tlačiarní,
b) publikačná a propagačná činnosť,
c) výroba a predaj predmetov propagujúcich program a činnosť strany,
d) usporadúvanie vzdelávacích a politických akcií,
e) výkon správy majetku strany.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

The Political Parties Act allows political parties to take loans without any restrictions.

Source

Article 22 (1.h), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 22 Príjmy strany
(1) Príjmami strany môžu byť len
h) príjmy z pôžičiek a úverov.

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Article 22 (1.h), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 22 Príjmy strany
(1) Príjmami strany môžu byť len
h) príjmy z pôžičiek a úverov.

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No
Comment

Neither the Political Parties and Election Campaign Acts, nor the Public Procurement Act bans donations from donors participating in public procurements.

Source

Public Procurement Act, 2015.

27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
Yes
Comment

The Political parties Act bans in-cash donations.

Source

Article 24 (2), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 24 Zákaz prijatia daru a iného bezodplatného plnenia
(2) Strana môže prijať peňažný dar, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu. Ak z výpisu z účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote do 30 dní na účet, z ktorého bol finančný dar poukázaný. Ak taký účet neexistuje, strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky“ (ďalej len „ministerstvo financií“) a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Taký peňažný dar sa považuje za príjem štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií oznámi bezodkladne strane údaje potrebné na poukázanie peňažného daru.

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, both regularly and in relation to campaigns
Comment

- funding for votes (1 % of the monthly average wage for each vote, paid one time); 
- funding for activity (1 % of the monthly average wage for each vote divided by 48, paid monthly); 
- funding for seats (average wage multiplied by 30 for each seat up to 20 seats or multiplied by 20 for seats over 20, paid yearly). 
Referral average wage is the average wage in a year before election year. The average monthly wage in 2022 was 1,304 euros.

Source

Articles 25, 26, 27, and 28, Political Parties and Political Movements Act, 2005.
Príspevky zo štátneho rozpočtu
§ 25
(1) Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a) príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),
b) príspevok na činnosť,
c) príspevok na mandát.
(2) Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 1 uhradí ministerstvo financií strane na platobný účet strany zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany; strana oznámi ministerstvu financií číslo platobného účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

§ 26 Príspevok za hlasy
(1) Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a) do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo
b) do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)
(3) Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok za hlasy vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí.
(4) Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.

§ 27 Príspevok na činnosť
(1) Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, možno príspevok na činnosť vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok na činnosť vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(2) Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3) Príspevok na činnosť sa vyplatí
a) v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b) v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c) v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4) Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(5) Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola zrušená po vyplatení príspevku na činnosť, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný podiely tohto príspevku pripadajúce na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní od zrušenia strany.

§ 28 Príspevok na mandát
(1) Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.
(2) Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(3) Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(4) Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, a to do konca júla.
(5) V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 dní po oznámení výsledkov volieb.
(6) Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana má nárok na príspevok na mandát vo výške zodpovedajúcej dĺžke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia a strane bol vyplatený príspevok na mandát, strana je povinná časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od skončenia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7) Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia vo výške jednej dvanástiny príspevku na mandát za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola po vyplatení príspevku na mandát zrušená, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od zrušenia strany.

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
  • Representation in elected body
  • Share of votes in previous election
Comment

A political party is eligible to receive public funding if receives 3 % of valid votes in the last parliamentary elections.

Source

Articles 26 (1), 27 (1), and 28 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 26 Príspevok za hlasy
(1) Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

§ 27 Príspevok na činnosť
(1) Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, možno príspevok na činnosť vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok na činnosť vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.

§ 28 Príspevok na mandát
(1) Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Flat rate by votes received Proportional to seats received
Comment

- funding for votes (1 % of the monthly average wage for each vote, paid one time); 
- funding for activity (1 % of the monthly average wage for each vote divided by 48, paid monthly); 
- funding for seats (average wage multiplied by 30 for each seat up to 20 seats or multiplied by 20 for seats over 20, paid yearly). 
Referral average wage is the average wage in a year before election year. The average monthly wage in 2022 was 1,304 euros.

Source

Articles 25, 26, 27, and 28, Political Parties and Political Movements Act, 2005.
Príspevky zo štátneho rozpočtu
§ 25
(1) Príspevkami strane zo štátneho rozpočtu sú
a) príspevok za hlasy získané vo voľbách (ďalej len „príspevok za hlasy“),
b) príspevok na činnosť,
c) príspevok na mandát.
(2) Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa odseku 1 uhradí ministerstvo financií strane na platobný účet strany zriadený na úhradu výdavkov na činnosť strany; strana oznámi ministerstvu financií číslo platobného účtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

§ 26 Príspevok za hlasy
(1) Strane, ktorá vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získala viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov, ministerstvo financií uhradí za každý taký hlas zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príspevok vo výške 1 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Príspevok za hlasy uhradí ministerstvo financií strane po oznámení údajov o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé strany a koalície strán
a) do 30 dní od predloženia záverečnej správy,26a) ak neboli zistené nedostatky záverečnej správy, alebo
b) do 30 dní od odstránenia nedostatkov záverečnej správy.26a)
(3) Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícií s inou stranou alebo stranami, možno príspevok za hlasy vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok za hlasy vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí.
(4) Príspevok za hlasy sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.

§ 27 Príspevok na činnosť
(1) Nárok na príspevok na činnosť vzniká strane, ktorá získala príspevok za hlasy. Ak sa strana zúčastnila volieb v koalícii s inou stranou alebo stranami, možno príspevok na činnosť vyplatiť strane až po predložení písomnej dohody medzi týmito stranami, v ktorej musí byť uvedené, ktorej strane sa príspevok na činnosť vyplatí alebo ktorým stranám a v akom podiele sa vyplatí. Nárok na príspevok na činnosť vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby, a zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(2) Príspevok na činnosť sa rovná celkovej sume príspevku za hlasy, ktorá sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.
(3) Príspevok na činnosť sa vyplatí
a) v roku konania volieb do 30 dní od uhradenia príspevku za hlasy podľa § 26,
b) v priebehu volebného obdobia do 30 dní od predloženia výročnej správy, ktorá je v súlade s § 30,
c) v roku konania nasledujúcich volieb do 30 dní od vyhlásenia termínu konania volieb.
(4) Príspevok na činnosť sa nevyplatí strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(5) Ak bola strana zrušená, má nárok na zodpovedajúce podiely príspevku na činnosť za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola zrušená po vyplatení príspevku na činnosť, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný podiely tohto príspevku pripadajúce na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 30 dní od zrušenia strany.

§ 28 Príspevok na mandát
(1) Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len „priemerná mzda“). Za každý získaný mandát, a to najviac za dvadsať mandátov, patrí strane príspevok na mandát v sume tridsaťnásobku priemernej mzdy. Za dvadsiaty prvý mandát a každý ďalší mandát patrí strane príspevok na mandát v sume dvadsaťnásobku priemernej mzdy.
(2) Príspevok na mandát sa vypláca na jeden rok a jeden mandát po celé volebné obdobie tej strane, na ktorej kandidátnej listine poslanec kandidoval. Ak strana kandidovala v rámci volebnej koalície, príspevok na mandát sa vypláca tej strane, pre ktorú sa mandát získal. Nárok na príspevok na mandát vzniká strane za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konajú nasledujúce voľby.
(3) Nárok na príspevok na mandát zaniká strane, ktorá nepredložila záverečnú správu alebo nepredložila výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok a túto povinnosť mala podľa § 30 ods. 1.
(4) Príspevok na mandát vypláca ministerstvo financií strane každoročne počas volebného obdobia, a to do konca júla.
(5) V roku konania volieb sa strane vypláca zodpovedajúca časť príspevku na mandát podľa odseku 2 do 60 dní po oznámení výsledkov volieb.
(6) Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, strana má nárok na príspevok na mandát vo výške zodpovedajúcej dĺžke volebného obdobia. Ustanovenie odseku 2 tým nie je dotknuté. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia a strane bol vyplatený príspevok na mandát, strana je povinná časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po skončení činnosti Národnej rady Slovenskej republiky vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od skončenia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
(7) Ak bola strana zrušená, má nárok na pomernú časť príspevku na mandát za príslušný rok, a to ku dňu zrušenia vo výške jednej dvanástiny príspevku na mandát za každý aj začatý kalendárny mesiac. Ak strana bola po vyplatení príspevku na mandát zrušená, právny nástupca strany alebo likvidátor je povinný časť tohto príspevku pripadajúcu na obdobie po zrušení strany vrátiť do štátneho rozpočtu najneskôr do 14 dní od zrušenia strany.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
Other
Comment

According to the legislation, public funding may not be used for: loans and credits to natural persons or legal entities; tacit partnership agreement; the business of a commercial company that the party founded or became its sole partner; as a guarantee for obligations of natural persons or legal entities; and donations.

Source

Article 29, Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 29 Obmedzenie použitia príspevkov
Príspevky zo štátneho rozpočtu podľa § 25 ods. 1 nemôže strana použiť na
a) pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b) zmluvy o tichom spoločenstve,10)
c) podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom,
d) ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
e) darovanie.

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

The public broadcaster is obliged to reserve 10 hours on radio and 10 hours on TV for political debates.

Source

Article 10, Election Campaign Act, 2014.
§ 10 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej propagácie najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5) Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej propagácie podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(6) Náklady na politickú propagáciu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú propagáciu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej propagácie uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Comment

During the election campaign, the public broadcaster is obliged to devote a maximum of 30 minutes of TV time for each party in the election contest for advertising. The public broadcaster also has to devote 10 hours to TV and 10 hours to radio for political debates. Access to these debates is equal for all contestants.

Source

Article 10, Election Campaign Act, 2014.
§ 10 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej propagácie najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5) Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej propagácie podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(6) Náklady na politickú propagáciu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú propagáciu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej propagácie uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
Not applicable
Comment

These regulations apply only to political parties.

Source

Article 10, Election Campaign Act, 2014.
§ 10 Vysielanie počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu
(1) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v rozhlasovom vysielaní a najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej propagácie v televíznom vysielaní. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej propagácie, inak zaniká.
(2) Rozhlas a televízia Slovenska vyhradí okrem času podľa odseku 1 desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom vysielaní a desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v televíznom vysielaní.
(3) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie10) (ďalej len „vysielateľ s licenciou“), môže vyhradiť na vysielanie politickej propagácie najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu politických strán, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času.
(4) Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou rozdelia časy podľa odsekov 1 až 3 rovnomerne medzi kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia politických strán znevýhodnená.
(5) Vysielateľ s licenciou môže v čase podľa § 12 ods. 1 vysielať okrem politickej propagácie podľa odseku 3 diskusné programy so zástupcami kandidujúcich politických strán alebo kandidujúcich koalícií politických strán len v prípade, ak ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu11) (ďalej len „rada“). Vysielateľ s licenciou je vtedy povinný predložiť rade najneskôr 30 dní pred začiatkom vysielania projekt programu, ktorý musí obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana a žiadna koalícia politických strán znevýhodnená. Zaradenie takého programu do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby.12)
(6) Náklady na politickú propagáciu vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a náklady na politickú propagáciu vo vysielaní vysielateľa s licenciou uhrádzajú kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán. Rozhlas a televízia Slovenska a vysielateľ s licenciou sú povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany a kandidujúce koalície politických strán rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky.
(7) Vysielanie iných programov, než sú uvedené v odsekoch 2 a 5 a § 12 ods. 5, a vysielanie politickej propagácie uvedenej v odsekoch 1 a 3, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo kandidujúcej koalície politických strán, počas volebnej kampane je zakázané.

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
Yes
Comment

Municipalities are obliged to provide space/boards for election contestants' campaign posters. Additionally, MPs are entitled to free public train transport.

Source

Article 16, Election Campaign Act, 2014.
§ 16 Umiestňovanie volebných plagátov
Obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť, všeobecne záväzným nariadením vyhradí miesta a ustanoví podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej republiky, voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.

Article 5, Act on Salaries of Some Constitutional Officials of the Slovak Republic, 1993.
§ 5 
Poslanec môže bezplatne používať prostriedky osobnej železničnej dopravy toho železničného podniku, ktorý má uzavretú zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.1c)

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
Comment

No legislation promotes gender equality in political representation.

37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

The criminal code penalizes vote buying as a criminal offense. 
The punishment is up to two years imprisonment.

Source

Article 336a, Criminal Code, 2005.
§ 336a Volebná korupcia
(1) Kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, aby
a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Kto v súvislosti s výkonom práva voliť, zúčastniť sa na referende alebo na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby
a) volil alebo hlasoval určitým spôsobom,
b) nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom,
c) nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo
d) sa nezúčastnil volieb, referenda alebo ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania,
b) ako verejný činiteľ,
c) na chránenej osobe, alebo
d) verejne.

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
Yes
Comment

The limits apply to election campaigns only.

Source

Article 3 (1), Election Campaign Act, 2014.
§ 3 Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
Other
Comment

3,000,000 euros.

Source

Article 3 (1), Election Campaign Act, 2014.
§ 3 Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014. 
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

Article 3 (1), Election Campaign Act, 2014.
§ 3 Financovanie volebnej kampane politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a do Európskeho parlamentu
(1) Politická strana a politické hnutie (ďalej len „politická strana“) môže na svoju volebnú kampaň vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a vo voľbách do Európskeho parlamentu vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Do limitu nákladov politickej strany podľa prvej vety sa započítava aj rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou a náklady na propagáciu politickej strany, ktoré politická strana vynaložila v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Not applicable
43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
Yes, third parties banned from campaign spending
Comment

The Election Campaign Act bans third parties campaigning.

Source

Article 2 (3), Election Campaign Act, 2014.
§ 2 Volebná kampaň
(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

No legislation sets limits for traditional media advertising spending.

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

No legislation sets limits for online media advertising spending.

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
No
Comment

No legislation sets any restrictions on online media advertising.

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

The Political Parties Act requires political parties to submit an annual report mostly covering the party's finances.

Source

Article 30 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(1) Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana štátnej komisii každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla a čísla občianskych preukazov nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

Contestants in elections are obliged by the Election campaign Act to submit a report on campaign financing.

Source

Article 4 (1), Election Campaign Act, 2014.
§ 4 Záverečná správa
(1) Politická strana je povinná vyhotovovať záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „záverečná správa“).

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
Not applicable
Comment

According to the Election Campaign Act, during the pre-election period, the actions of candidates are considered as actions of political parties.

Source

Article 3 (10), Election Campaign Act, 2014.
Konanie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany alebo na kandidátnej listine koalície politických strán vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý vedie volebnú kampaň po čase ustanovenom v § 2 ods. 2, sa považuje za konanie politickej strany alebo všetkých politických strán tvoriacich koalíciu, na kandidátnej listine ktorej je uvedený.

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
Third parties are banned from participating in campaigns
Comment

The Election Campaign Act bans third parties from campaigning.

Source

Article 2 (3), Election Campaign Act, 2014.
§ 2 Volebná kampaň
(3) Činnosť iných subjektov ako ustanovených v odseku 1 na podporu alebo v neprospech politických strán, koalícií politických strán a kandidátov sa v čase ustanovenom na volebnú kampaň zakazuje.

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

Both, parties' annual and campaign finance reports are publicly available on the web of the Ministry of Interior. For ten and five years, respectively. 

Source

Article 30 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(1) Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana štátnej komisii každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla a čísla občianskych preukazov nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.

Article 4 (4), Election Campaign Act, 2014.
§ 4 Záverečná správa
(4) Záverečnú správu politickej strany zverejní ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle do 30 dní od jej doručenia v listinnej podobe a je prístupná verejnosti na päť rokov.

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Sometimes
Comment

Donations over a minimum wage multiplied by two. The minimum wage in 2024 is 750 euros.

Source

Article 22 (5), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 22 Príjmy strany
(5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

It applies only to political parties.

Source

Article 30 (2), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(2) Výročná správa obsahuje
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c) informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d) informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e) prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f) osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g) osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7,
h) potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i) počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j) osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie,
k) prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku,
l) účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
m) prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu, 26c)
n) správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom,26c)
o) adresu webového sídla strany,
p) zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
q) zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov uvedených v zozname.

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
Yes
Comment

It applies only to political parties.

Source

Article 30 (2), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(2) Výročná správa obsahuje
a) účtovnú závierku overenú audítorom,
b) informáciu o finančnej situácii strany najmenej za dve bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia,
c) informácie o udalostiach osobitného významu,13) ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
d) informáciu o návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty,
e) prehľad o príjmoch strany v členení podľa § 22 ods. 1,
f) osobitnú evidenciu o príjmoch z pôžičiek alebo úverov podľa § 22 ods. 2,
g) osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7,
h) potvrdenie daňového úradu, zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že strana nemá k 31. decembru príslušného roka nedoplatok na daniach a nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie a nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie a povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
i) počet členov strany k 31. decembru roka, za ktorý sa výročná správa predkladá,
j) osobitnú evidenciu členských príspevkov podľa § 22 ods. 4, ktorých suma príspevkov za účtovné obdobie bola vyššia, ako je dvojnásobok minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorá bude určená pre príslušné účtovné obdobie,
k) prehľad záväzkov po lehote splatnosti s uvedením identifikačných údajov veriteľa v rozsahu podľa § 22 ods. 2, výšky záväzku a dôvodu jeho vzniku,
l) účtovnú závierku obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom za účtovné obdobie, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa,
m) prehľad nákladov na volebnú kampaň vynaložených za jednotlivé druhy volieb v príslušnom roku v členení podľa osobitného predpisu,26c)
n) správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom,26c)
o) adresu webového sídla strany,
p) zoznam dodávateľov, ktorí strane dodali tovar alebo poskytli službu v príslušnom kalendárnom roku v celkovej hodnote vyššej ako 25 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty; v zozname dodávateľov strana uvedie celkovú hodnotu dodaného tovaru alebo poskytnutej služby dodávateľom, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla,
q) zoznam členov výkonného orgánu strany podľa zaregistrovaných stanov s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a čísla občianskeho preukazu všetkých členov uvedených v zozname.

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
EMB
Comment

State Election Commission.

Source

Article 30 (1), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(1) Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok. Výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok doručuje strana štátnej komisii každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe. Výročná správa strany je verejná. Výročné správy strán zverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle a v rovnakom formáte ich uloží vo verejnej časti registra účtovných závierok26b) najneskôr do 31. júla, a to na desať rokov odo dňa ich zverejnenia. Rodné čísla a čísla občianskych preukazov nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Štátna komisia predkladá informáciu o výročných správach Národnej rade Slovenskej republiky do 31. augusta.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
  • EMB
  • Auditing agency
Comment

Report must be examined by an auditor before submitting to the State Election Commission.

Source

Article 30 (2.n), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(2) Výročná správa obsahuje
n) správu audítora k ročnej účtovnej závierke, dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a správu o preverení súladu o hospodárení strany s týmto zákonom a osobitným predpisom,26c).

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Impose sanctions Request additional information from potential violator
Comment

Reports must be examined by an auditor before submitting to the State Election Commission. The Commission reviews the report and can require corrections or adding missing information. If not fulfilled, the Commission can inform the Ministry of Finance which suspends public finance.

Source

Articles 30 (7), 30 (8), 31 (7), 31 (8), 31 (9), and 31 (10), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(7) Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania znížený o 10 %. Ministerstvo financií koná na základe oznámenia štátnej komisie.
(8) Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

§ 31 Správne delikty
(7) Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. 1.
(8) Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky v lehote podľa § 30 ods. 6.
(9) Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5, 6 alebo 7.
(10) Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala členský príspevok, dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
  • Fines
  • Suspension of public funding
  • Deregistration of party
Comment

If the reports are not submitted or there is missing information and the political parties do not comply with the State Election Commission demands, the Ministry of Finance suspends public financing. If a party repeats the issue two years in a row, the State Election Commission can request the Ministry of Interior the deregistration of the party. Furthermore, the State Election Commission is also entitled to impose financial sanctions up to 5,000 euros or double the value of the banned donation that the party received.

Source

Articles 30 (7), 30 (8), 31 (7), 31 (8), 31 (9), and 31 (10), Political Parties and Political Movements Act, 2005.
§ 30 Výročná správa
(7) Ak strana neodstráni nedostatky v termíne podľa odseku 6, ministerstvo financií pozastaví strane vyplatenie príspevku na činnosť a príspevku na mandát až do odstránenia nedostatkov. Ak strana odstráni nedostatky výročnej správy v určenom termíne, poukáže ministerstvo financií strane príspevok na činnosť a príspevok na mandát dodatočne aj za obdobie pozastavenia ich vyplácania znížený o 10 %. Ministerstvo financií koná na základe oznámenia štátnej komisie.
(8) Ak strana neuposlúchne výzvu štátnej komisie v lehote podľa odseku 6 v dvoch bezprostredne po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach, ministerstvo na základe oznámenia štátnej komisie túto stranu zapíše v registri strán s dodatkom „v likvidácii“. Dňom zápisu vstupuje strana do likvidácie a bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

§ 31 Správne delikty
(7) Štátna komisia uloží strane pokutu 3 500 eur, ak strana nepredložila výročnú správu v lehote podľa § 30 ods. 1.
(8) Štátna komisia uloží strane pokutu od 200 eur do 2 000 eur, ak strana neodstránila zistené nedostatky v lehote podľa § 30 ods. 6.
(9) Štátna komisia uloží strane pokutu 5 000 eur, ak nesplní povinnosť podľa § 22 ods. 5, 6 alebo 7.
(10) Štátna komisia uloží strane pokutu v sume dvojnásobku príjmu z členského príspevku, daru alebo z iného bezodplatného plnenia, ak strana prijala členský príspevok, dar alebo iné bezodplatné plnenie v rozpore s týmto zákonom.

Close tooltip