Political Finance Database

Lithuania

Lithuania

Bans and limits on private income
Public funding
Regulations of spending
Reporting, oversight and sanctions
Question Value
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Code
Yes
Comment

Only the following persons have the right to make donations to campaign participants (political parties): 1) citizens of the Republic of Lithuania – to campaign participants in all election campaigns; 2) permanent residents of the Republic of Lithuania who have the citizenship of another Member State of the European Union - to campaign participants in the election campaign to the European Parliament, municipal councils, and mayoral elections; 3) permanent residents of the Republic of Lithuania who do not have the citizenship of another Member State of the European Union - to campaign participants in election campaigns for municipal councils. Persons who do not have the right to finance  campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Code
Yes
Comment

Only the following persons have the right to make donations to campaign participants (political parties): 1) citizens of the Republic of Lithuania – to campaign participants in all election campaigns; 2) permanent residents of the Republic of Lithuania who have the citizenship of another Member State of the European Union - to campaign participants in the election campaign to the European Parliament, municipal councils, and mayoral elections; 3) permanent residents of the Republic of Lithuania who do not have the citizenship of another Member State of the European Union - to campaign participants in election campaigns for municipal councils. Persons who do not have the right to finance  campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Importantly, according to the Article 65 of the Electoral Code, ‘campaign participant’ may be 1) political party; 2) political committee; 3) candidates’ list in the multi-member constituency in elections of municipal councils; 4) a natural person who has the right to be a candidate.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022:

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

Article 65.2 of the Electoral Code, 2022:
65 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos dalyviai
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyviais gali būti:
1) politinė partija;
2) politinis komitetas;
3) kandidatų sąrašas savivaldybių tarybų daugiamandatėje rinkimų apygardoje;
4) fizinis asmuo, turintis teisę būti kandidatu.

3. Is there a ban on corporate donations to political parties?
Code
Yes
Comment

"Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form."

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

5. Is there a ban on donations from Trade Unions to political parties?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

6. Is there a ban on donations from Trade Unions to candidates?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Code
Yes, above certain threshold
Comment

In case of a small donation (not exceeding EUR 50 or 0,03 average monthly payments (AMEs), the identity of the donor must be established, but it is not made public. 

Source

Articles 108.1, 113.6, Electoral Code, 2022:
108 straipsnis. Mažos aukos ir jų rinkimas
1. Aukotojo paaukotų piniginių aukų suma, per rinkimų politinę kampaniją vienam savarankiškam dalyviui neviršijanti 0,03 rinkimuose taikomo VMDU dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, yra laikoma maža auka.

113 straipsnis. Aukų apskaita
6. Iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbia aukotojo vardą, pavardę, atstovaujamąjį dalyvį, kuriam auka skirta, jeigu aukotojas jį yra nurodęs, aukos gavimo datą ir aukos vertę, mažų aukų sumas savarankiškam ir atstovaujamiesiems dalyviams, neišskiriant aukotojų, taip pat aukotojams grąžintas ar pervestas į valstybės biudžetą nepriimtas aukas.

8. Is there a ban on anonymous donations to candidates?
Code
Yes, above certain threshold
Comment

In case of a small donation (not exceeding EUR 50 or 0,03 average monthly payments (AMEs), the identity of the donor must be established, but it is not made public. 

Source

Articles 108.1, 113.6, Electoral Code, 2022:
108 straipsnis. Mažos aukos ir jų rinkimas
1. Aukotojo paaukotų piniginių aukų suma, per rinkimų politinę kampaniją vienam savarankiškam dalyviui neviršijanti 0,03 rinkimuose taikomo VMDU dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties, yra laikoma maža auka.

113 straipsnis. Aukų apskaita
6. Iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbia aukotojo vardą, pavardę, atstovaujamąjį dalyvį, kuriam auka skirta, jeigu aukotojas jį yra nurodęs, aukos gavimo datą ir aukos vertę, mažų aukų sumas savarankiškam ir atstovaujamiesiems dalyviams, neišskiriant aukotojų, taip pat aukotojams grąžintas ar pervestas į valstybės biudžetą nepriimtas aukas.

9. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to political parties?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

10. Is there a ban on donations from corporations with government contracts to candidates?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

11. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to political parties?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

12. Is there a ban on donations from corporations with partial government ownership to candidates?
Code
Yes
Comment

Only natural persons have the right to donate during election campaigns. Persons who do not have the right to finance campaign participants according to the law are prohibited from supporting them in any form.

Source

Articles 110, 111.4, Electoral Code, 2022

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
1. Aukoti turi teisę:
1) Lietuvos Respublikos piliečiai – visų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
2) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, – rinkimų į Europos Parlamentą ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams;
3) nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, neturintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietybės, – savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinių kampanijų savarankiškiems dalyviams.
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
4. Fizinis asmuo, aukojantis didesnę negu mažą auką, iki suteikdamas auką savarankiškam dalyviui įstatymų nustatyta tvarka privalo deklaruoti pajamas.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.


111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
4. Asmenims, pagal šį kodeksą neturintiems teisės finansuoti rinkimų politinės kampanijos dalyvių, draudžiama bet kokia forma juos remti.

13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Code
Yes
Comment

There is a ban in the Electoral Code to use financial or other resources of the state to influence the will of voters.

Source

102 straipsnis. Draudimas vykdyti rinkimų agitaciją naudojantis tarnybine padėtimi
1. Vykdant rinkimų agitaciją, draudžiama naudotis tarnybine padėtimi valstybės, savivaldybių ir Europos Sąjungos institucijose, įstaigose ar organizacijose arba organuose, taip pat Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje, regioniniuose transliuotojuose ar savivaldybių visuomenės informavimo priemonėse, pavesti tai daryti kitiems asmenims ar kaip nors kitaip naudojantis tarnybine padėtimi arba valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos institucijų finansiniais ar kitais resursais bandyti paveikti rinkėjų valią. Valstybės politikams, pareigūnams, Europos Sąjungos pareigūnams, valstybės ir kitiems tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose draudžiama naudotis tarnybine padėtimi – sudaryti sau ar kitiems išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas.

14. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period?
Code
Yes, for natural persons
Comment

Importantly, donations to campaign participants, including political parties, are allowed only during election period (Article 19.1.7 of the Law on Political Organizations, 2022). Therefore, the sources of regular funding of political parties, including non-election periods, are: 1) political organization membership fees; 2) state budget appropriations to political parties; 3) funds of a political organization received from its other commercial activities (i.e., publishing); 4) loans granted to a political organization; 5) interest on funds in the bank account; 6) a part of the paid annual income tax in the amount of 0.6 percent is voluntarily allocated by a permanent resident of Lithuania. 

Thus, during non-election period, only the membership fee is the sole form of donation which ""shall not exceed the amounts of 20 published average monthly earnings (AMEs) valid  for the third quarter of the previous calendar year. The total amount of membership fees for a political party during a calendar year may not exceed 10% of the annual income of the previous calendar year declared by a political party member (when the membership fee is paid after May 1) or the previous calendar year (when the membership fee is paid before May 1).
It is prohibited to finance political parties with other means not specified in this law. The same is applicable to other political organizations.

Source

Articles 19.1, 19.4, 19.11 of the Law on Political Organizations, 2022
19 straipsnis. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai
1. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai yra tik šie:
1) politinės organizacijos nario mokesčiai;
2) valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms;
3) politinės organizacijos lėšos, gautos iš šio įstatymo 17 straipsnyje nurodytos kitos jos veiklos;
4) Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotų bankų padalinių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, politinei organizacijai suteiktos paskolos;
5) palūkanos už banko sąskaitoje esančias lėšas;
6) nuolatinio Lietuvos gyventojo savanoriškai skiriama 0,6 procento dydžio sumokėto metinio pajamų mokesčio dalis;
7) politinės kampanijos laikotarpiu politinės organizacijos gaunamos turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukos šios politinės organizacijos politinei kampanijai finansuoti.
2. Politinės organizacijos nario mokesčiai yra:
1) stojamasis nario mokestis;
2) periodinis nario mokestis.
3. Politinės organizacijos įstatuose gali būti nustatyta ir kitų, šio straipsnio 2 dalyje nenurodytų, nario mokesčių.
4. Politinės organizacijos narys per kalendorinius metus politinei organizacijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų trečiojo ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Į politinės organizacijos nario mokesčių sumą įskaičiuojama ir kalendoriniais metais apmokėtų politinės organizacijos steigimo išlaidų dalis. Bendra politinės organizacijos nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų politinės organizacijos nario už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai nario mokestis mokamas po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai nario mokestis mokamas iki gegužės 1 dienos). Jeigu bendra politinės organizacijos nario mokesčių suma per metus viršija 360 eurų, politinės organizacijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas. Prieš priimdamas politinės organizacijos nario mokestį, kurio suma per metus viršija 360 eurų, už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje patikrina, ar politinės organizacijos nario mokestis atitinka šio įstatymo reikalavimus dėl jo dydžio. Priimamas tik šio įstatymo reikalavimus atitinkantis politinės organizacijos nario mokestis. Šio įstatymo reikalavimų neatitinkantis nario mokestis laikomas neleistinu politinės organizacijos finansavimo šaltiniu.
11. Finansuoti politines organizacijas kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis, lėšomis draudžiama.

15. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during a non-election specific period, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

A member of a political party may pay a membership fee to a political party during a calendar year, which shall not exceed the amounts of 20 published average monthly earnings (AMEs) valid  for the third quarter of the previous calendar year. The total amount of membership fees for a political party during a calendar year may not exceed 10 % of the annual income of the previous calendar year declared by a political party member (when the membership fee is paid after May 1) or the previous calendar year (when the membership fee is paid before May 1).

Source

Articles 19.4 of the Law on Political Organizations, 2022
19 straipsnis. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai
4. Politinės organizacijos narys per kalendorinius metus politinei organizacijai gali sumokėti nario mokestį, neviršijantį 20 paskelbto praėjusių kalendorinių metų trečiojo ketvirčio šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (toliau – VMDU) dydžių. Į politinės organizacijos nario mokesčių sumą įskaičiuojama ir kalendoriniais metais apmokėtų politinės organizacijos steigimo išlaidų dalis. Bendra politinės organizacijos nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų politinės organizacijos nario už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai nario mokestis mokamas po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai nario mokestis mokamas iki gegužės 1 dienos). Jeigu bendra politinės organizacijos nario mokesčių suma per metus viršija 360 eurų, politinės organizacijos narys privalo deklaruoti savo turtą ir pajamas. Prieš priimdamas politinės organizacijos nario mokestį, kurio suma per metus viršija 360 eurų, už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinėje sistemoje patikrina, ar politinės organizacijos nario mokestis atitinka šio įstatymo reikalavimus dėl jo dydžio. Priimamas tik šio įstatymo reikalavimus atitinkantis politinės organizacijos nario mokestis. Šio įstatymo reikalavimų neatitinkantis nario mokestis laikomas neleistinu politinės organizacijos finansavimo šaltiniu.

16. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election?
Code
Yes, for natural persons
Comment

A donor during an election campaign may give a donation not exceeding the amounts of 10 average monthly earning (AMEs) applied in those elections to each campaign participant. The total amount of donations by one natural person, except for small donations, to campaign participants and to political parties, the amount of membership fees paid during a calendar year cannot exceed 10 % of the natural person's annual income declared for the last calendar year (when the donation is made after May 1) or for the previous calendar year of declared annual income (when the donation is made before May 1).

Source

Articles 110.2, 110.5 of the Electoral Code, 2022:
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

17. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a political party during an election, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

A donor during an election campaign may give a donation not exceeding the amounts of 10 average monthly earning (AMEs) applied in those elections to each campaign participant. The total amount of donations by one natural person, except for small donations, to campaign participants and to political parties, the amount of membership fees paid during a calendar year cannot exceed 10 % of the natural person's annual income declared for the last calendar year (when the donation is made after May 1) or for the previous calendar year of declared annual income (when the donation is made before May 1).

Source

Articles 110.2, 110.5 of the Electoral Code, 2022:
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

18. Is there a limit on the amount a donor can contribute to a candidate?
Code
Yes, for natural persons
Comment

A donor during an election campaign may give a donation not exceeding the amounts of 10 average monthly earning (AMEs) applied in those elections to each campaign participant. The total amount of donations by one natural person, except for small donations, to campaign participants and to political parties, the amount of membership fees paid during a calendar year cannot exceed 10 % of the natural person's annual income declared for the last calendar year (when the donation is made after May 1) or for the previous calendar year of declared annual income (when the donation is made before May 1).

Source

Articles 110.2, 110.5 of the Electoral Code, 2022:
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

19. If there is a limit on the amount a donor can contribute to a candidate, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

A donor during an election campaign may give a donation not exceeding the amounts of 10 average monthly earning (AMEs) applied in those elections to each campaign participant. The total amount of donations by one natural person, except for small donations, to campaign participants and to political parties, the amount of membership fees paid during a calendar year cannot exceed 10 % of the natural person's annual income declared for the last calendar year (when the donation is made after May 1) or for the previous calendar year of declared annual income (when the donation is made before May 1).

Source

Articles 110.2, 110.5 of the Electoral Code, 2022:
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.
5. Bendra vieno fizinio asmens aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentų fizinio asmens už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos).

20. Is there a limit on the amount a candidate can contribute to their own election campaign?
Code
Yes, specific limit for candidates
Comment

A candidate in a single-mandate constituency may donate up to 20 average monthly earnings (AMEs) applied in those elections, including the sum of assumed debt obligations of election campaign and campaign expenses paid before the start of the election campaign. The total donation by a candidate to fund his/her election campaign, including individual donations given to other campaign participants and membership fees paid to a political party, in a calendar year may not exceed 20% of such person's declared annual income for the last previous calendar year (when the donation provided after May 1) or annual income declared for the previous calendar year (when the donation is made before May 1) and declared available funds.

Source

Articles 110.3, 110.6 of the Electoral Code, 2022
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
3. Kandidatas vienmandatėje rinkimų apygardoje savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti gali suteikti auką, neviršijančią 20 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, įskaitant prisiimtų rinkimų politinės kampanijos skolos įsipareigojimų ir iki rinkimų politinės kampanijos pradžios apmokėtų rinkimų politinės kampanijos išlaidų sumą.
6. Bendra kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatorių auka savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti per kalendorinius metus, įskaitant kitiems savarankiškiems dalyviams suteiktas fizinio asmens aukas ir politinei partijai sumokėtus nario mokesčius, negali viršyti 20 procentų tokių asmenų už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama po gegužės 1 dienos) arba už užpraeitus kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų (kai auka teikiama iki gegužės 1 dienos) ir deklaruotų turimų lėšų.

21. Is there a limit on in-kind donations to political parties?
Code
Yes
Comment

The total amount of in-kind donations can not exceed 10 average monthly earnings (AMEs) applied in those elections. Only natural persons may donate. The procedure for evaluating in-kind donations and calculating their real value is determined by the Government or its authorized institution.

Source

Articles 109, 110.2 of the Electoral Code, 2022:
109 straipsnis. Nepiniginės aukos
1. Nepinigine auka laikoma savarankiškam dalyviui neatlygintinai perduodami kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, jeigu jų įsigijimo išlaidos pagal šio kodekso 114 straipsnio 8 dalį laikomos rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyviui rinkimų politinės kampanijos reikmėms įsigijus prekių ir gavus paslaugų žemesne negu rinkos kaina, kainos skirtumas laikomas nepinigine auka.
3. Nepiniginių aukų įvertinimo ir jų tikrosios vertės apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
4. Aukų lapas – dokumentas, kuriame yra technologinės apsaugos priemonių ir kuris turi gamybos metu suteiktą seriją bei numerį ir yra skirtas patvirtinti, kad nepiniginė auka yra perduota ir priimta.
5. Nepiniginė auka, nustačius jos vertę, į apskaitą traukiama kaip auka ir kaip rinkimų politinės kampanijos išlaidos.
6. Savanoriški darbai laikomi nepinigine auka.

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

 

22. Is there a limit on in-kind donations to candidates?
Code
Yes
Comment

The total amount of in-kind donations can not exceed 10 average monthly earnings (AMEs) applied in those elections. Only natural persons may donate. The procedure for evaluating in-kind donations and calculating their real value is determined by the Government or its authorized institution.

Source

Articles 109, 110.2 of the Electoral Code, 2022:
109 straipsnis. Nepiniginės aukos
1. Nepinigine auka laikoma savarankiškam dalyviui neatlygintinai perduodami kilnojamieji ar nekilnojamieji daiktai, informacija, turtinės teisės, intelektinės veiklos rezultatai, taip pat kitos turtinės ir neturtinės vertybės, neatlygintinai atlikti veiksmai ir savanoriški darbai, veiksmų rezultatai, jeigu jų įsigijimo išlaidos pagal šio kodekso 114 straipsnio 8 dalį laikomos rinkimų politinės kampanijos išlaidomis.
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyviui rinkimų politinės kampanijos reikmėms įsigijus prekių ir gavus paslaugų žemesne negu rinkos kaina, kainos skirtumas laikomas nepinigine auka.
3. Nepiniginių aukų įvertinimo ir jų tikrosios vertės apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
4. Aukų lapas – dokumentas, kuriame yra technologinės apsaugos priemonių ir kuris turi gamybos metu suteiktą seriją bei numerį ir yra skirtas patvirtinti, kad nepiniginė auka yra perduota ir priimta.
5. Nepiniginė auka, nustačius jos vertę, į apskaitą traukiama kaip auka ir kaip rinkimų politinės kampanijos išlaidos.
6. Savanoriški darbai laikomi nepinigine auka.

110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
2. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

23. Is there a ban on political parties engaging in commercial activities?
Code
No
Comment

Political organizations have the right to engage in publishing, distribution of press and paraphernalia, management, use and disposal of property, organization of political and cultural events (lectures, exhibitions and others) and other activities. Funds obtained from those activities may be used only for the purposes of the political organization's activities specified in the statutes of the political organization.

Source

Article 17 of the Law on Political Organizations, 2022
17 straipsnis. Teisė verstis kita veikla
Politinės organizacijos turi teisę verstis leidybos, spaudos ir atributikos platinimo, nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, politinių ir kultūrinių renginių (paskaitų, parodų ir kitų) organizavimo ir kita veikla. Iš šiame straipsnyje nurodytos veiklos gautos lėšos gali būti naudojamos tik politinės organizacijos įstatuose nurodytiems politinės organizacijos veiklos tikslams.

24. Is there a ban on political parties taking loans in relation to election campaigns?
Code
No
Comment

A political party may finance its election campaign from its own sources, including loans granted to a political party by banks registered in the Republic of Lithuania or branches of banks registered in another member state of the European Union or a state of the European Economic Area operating in the Republic of Lithuania.

Source

Article 19.1.4 of the Law on Political Organizations, Article 104.1.1 of the Electoral Code, 2022
19 straipsnis. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai
1. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai yra tik šie:
4) Lietuvos Respublikoje registruotų bankų arba kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotų bankų padalinių, veikiančių Lietuvos Respublikoje, politinei organizacijai suteiktos paskolos;

104 straipsnis. Savarankiškų dalyvių rinkimų politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
1. Savarankiško dalyvio rinkimų politinė kampanija finansuojama tik iš šių šaltinių:
1) politinių organizacijų lėšų;

25. Is there a ban on candidates taking loans in relation to election campaigns?
Code
Yes
Comment

"Election campaigns of campaign participants shall be financed only from the following sources: 
1) funds of political organizations; 2) candidates' own (personal) funds; 3) donations of natural persons who under the law have the right to dontate; 4) interest on funds in the participant's election political campaign account. It is prohibited to finance election campaigns of campaign participants with other means not specified in law."

Source

Article 104.1, 104.3 of the Electoral Code, 2022
104 straipsnis. Savarankiškų dalyvių rinkimų politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
1. Savarankiško dalyvio rinkimų politinė kampanija finansuojama tik iš šių šaltinių:
1) politinių organizacijų lėšų;
2) nuosavų (asmeninių) kandidatų lėšų;
3) pagal šį kodeksą turinčių teisę aukoti fizinių asmenų aukų;
4) palūkanų už dalyvio rinkimų politinės kampanijos sąskaitoje esančias lėšas.
3. Finansuoti savarankiškų dalyvių rinkimų politines kampanijas kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis, lėšomis draudžiama.

26. Is there a ban on donors to political parties/candidates participating in public tender/procurement processes?
Code
No
Comment

But elected officials are prohibited from representing the private interests of donors and from making decisions exclusively favorable to them. Any agreements between the donor and the recipient of the donation for the donation to perform certain actions in the future are prohibited.

Source

Articles 110.7, 110.8 of the Electoral Code, 2022
110 straipsnis. Aukotojai ir aukų dydžiai
7. Bet kokie aukotojo ir aukos gavėjo susitarimai už auką atlikti tam tikrus veiksmus ateityje yra draudžiami.
8. Išrinktiems asmenims draudžiama atstovauti aukotojų privatiems interesams ir priimti išskirtinai jiems palankius sprendimus.

27. Are there provisions requiring donations to go through the banking system?
Code
Yes
Comment

Monetary donations can only be collected by bank transfer, electronic means of payment, which can be used to determine the identity of the donor. It is prohibited to accept monetary donations in cash. The membership fee of a political organization exceeding the amount of 0.3 average monthly earning (AMEs) must be paid only by bank transfer.

Source

112 straipsnis. Aukų rinkimas
4. Piniginės aukos gali būti renkamos tik banko pavedimu, elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, kuriomis galima nustatyti aukotojo tapatybę. Pinigines aukas priimti grynaisiais pinigais yra draudžiama.

19 straipsnis. Politinių organizacijų finansavimo šaltiniai
5. Politinės organizacijos nario mokestis, viršijantis 0,3 VMDU dydį, privalo būti mokamas tik banko pavedimu. Ne banko pavedimu gautą politinės organizacijos nario mokestį už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokesčio gavimo perveda į politinės organizacijos einamąją banko sąskaitą.

Question Value
28. Are there provisions for direct public funding to political parties?
Code
Yes, regularly
Comment

State budget appropriations for political parties shall be determined in the Law on the Approval of the Financial Indicators of the State Budget and Municipal Budgets for each year and shall be allocated through a separate budget program implemented by the Central Electoral Commission.

Source

Article 20.1 of the Law on Political Organizations, 2022
20 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms
1. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms nustatomi kiekvienų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme ir skiriami per Vyriausiosios rinkimų komisijos vykdomą atskirą biudžeto programą.

29. What are the eligibility criteria for political parties to receive public funding?
Code
 • Representation in elected body
 • Registration as a political party
 • Share of votes in previous election
Comment

Article 21.1: Political parties, which are registered in the Register of Legal Entities in accordance with the procedure laid down by the law and which satisfy statutory requirements regarding the number of political party members and the reform or liquidation procedure has not been initiated in respect of them, shall be entitled to state budget appropriations to fund activities of the political party.

Article 21.2: State budget appropriations designated for funding activities of the political party shall be allocated to those political parties satisfying the criteria set out in the Article 21.1 which received not less than 2 per cent of all the votes cast by the voters for the candidates of the political parties in those elections to the Seimas, municipal councils, the European Parliament according to the results of which these state budget appropriations are allocated. 
There are some transitional provisions in the Law on Political Organizations that foresees public funding for parliamentary parties according to the criteria of representation in the parliament, but these provisions are going to expire on 1 January 2025.

Source

Articles 21.1, 21.2, 38.5 of the Law on Political Organizations, 2022
21 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio apskaičiavimo, jų paskirstymo ir mokėjimo tvarka
1. Politinės partijos, kurios įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra, turi teisę į valstybės biudžeto asignavimus politinių partijų veiklai finansuoti.
2. Valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti paskirstomi toms šio straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkančioms politinėms partijoms, kurios yra gavusios ne mažiau kaip 2 procentus visų rinkėjų balsų, paduotų už politinių partijų kandidatus tuose Seimo, savivaldybių tarybų rinkimuose, rinkimuose į Europos Parlamentą, pagal kurių rezultatus paskirstomi šie valstybės biudžeto asignavimai.

38 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas
5. Šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus atitinkanti politinė partija, kuri iki šio įstatymo įsigaliojimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymu, buvo parlamentinė partija, įregistruota po 2020 m. Seimo rinkimų, ir turėjo teisę gauti valstybės biudžeto asignavimus, teisę į šiuos asignavimus turi iki pirmų po šio įstatymo įsigaliojimo vyksiančių eilinių Seimo rinkimų rezultatų oficialaus paskelbimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2025 m. sausio 1 d., jeigu ji neįgyja teisės gauti valstybės biudžeto asignavimų pagal šį įstatymą. Valstybės biudžeto asignavimai perskaičiuojami po kiekvienų rinkimų ir jų dydis lygus mažiausiems politinei partijai, turinčiai frakciją Seime, praėjusiais kalendoriniais metais skirtiems valstybės biudžeto asignavimams, padaugintiems iš politinės partijos, kuri įsteigta po 2020 metų Seimo rinkimų, ir mažiausiai finansuojamos politinės partijos, turinčios frakciją Seime, frakcijų narių skaičiaus santykio. Valstybės biudžeto asignavimų mokėjimas nutraukiamas, jeigu juos gaunanti politinė partija tais pačiais kalendoriniais metais, kuriais jai buvo skirti valstybės biudžeto asignavimai, yra reorganizuojama susijungimo būdu su kita politine partija, kuriai valstybės biudžeto asignavimai yra skiriami šio įstatymo 21 straipsnio 1–5 dalyse nustatyta tvarka.

30. What is the allocation calculation for political parties to receive public funding?
Code
Proportional to votes received
Comment

"Article 21.5: The amount of state budget allocations for financing the activities of political parties allocated to a political party is determined in the following order:
1) by adding up only the voters' votes cast for the candidates of those political parties to which state budget allocations for financing the activities of political parties may be allocated in accordance with paragraph 2 of this article [which received not less than 2 per cent of all the votes cast by the voters for the candidates of the political parties in those elections to the Seimas, municipal councils, the European Parliament], the number of all votes is determined;

2) the financial coefficient of one voter's vote for half a year is determined by dividing half of the state budget allocations intended to finance the activities of the political party by the total number of voter votes;

3) half-yearly state budget allocations to a political party to finance the activities of political parties are determined by multiplying the half-year financial coefficient of one voter's vote by the number of votes of voters who cast votes for the candidates of this political party;

4) if a candidate or a list of candidates nominated by a political party in a single-mandate electoral district was found to have grossly violated the requirements of the Election Code, the votes cast for that candidate in a single-mandate electoral district or that list of candidates are not counted when distributing state budget allocations."

Source

Article 21.5 of the Law on Political Organizations
21 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydžio apskaičiavimo, jų paskirstymo ir mokėjimo tvarka
5. Valstybės biudžeto asignavimų politinių partijų veiklai finansuoti dydis, skiriamas politinei partijai, nustatomas šia tvarka:
1) sumuojant tik rinkėjų balsus, paduotus už tų politinių partijų, kurioms pagal šio straipsnio 2 dalį gali būti skiriami valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti, kandidatus, nustatomas visų balsų skaičius;
2) vieno rinkėjo balso pusės metų finansinis koeficientas nustatomas pusę valstybės biudžeto asignavimų, skirtų politinės partijos veiklai finansuoti, dalijant iš visų rinkėjų balsų skaičiaus;
3) politinei partijai skiriami pusmečio valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti nustatomi vieno rinkėjo balso pusės metų finansinį koeficientą dauginant iš rinkėjų, padavusių balsus už šios politinės partijos kandidatus, balsų skaičiaus;
4) jeigu vienmandatėje rinkimų apygardoje politinės partijos keltas kandidatas arba kandidatų sąrašas buvo pripažintas šiurkščiai pažeidusiu Rinkimų kodekso reikalavimus, už tą kandidatą vienmandatėje rinkimų apygardoje ar tą kandidatų sąrašą paduoti rinkėjų balsai skirstant valstybės biudžeto asignavimus neskaičiuojami.

31. What are the provisions on 'ear marking' direct public funding to political parties (how it should be used)?
Code
 • Campaign spending
 • Research and policy initiatives
 • Ongoing party activities
 • Other (explain in comments)
Comment

"Article 20.4: State budget appropriations for political parties can only be used for:
1) to finance a political campaign;
2) to pay the election deposit;
3) for the acquisition of long-term and short-term assets;
4) settle accounts with employees;
5) to pay taxes and other contributions to the state budget, compulsory state social insurance and compulsory health insurance contributions;
6) to pay the costs of providing services;
7) to pay political party political campaign debts;
8) to pay the loans taken by the political party for the expenses specified in points 3, 4, 5 and 6 of this part;
9) to pay the contributions of the owner of the analytical center and to finance the activities of the analytical center."

Source

Article 20.4 of the Law on Political Organizations, 2022:
20 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms
4. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms gali būti naudojami tik:
1) politinei kampanijai finansuoti;
2) rinkimų užstatui sumokėti;
3) ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti;
4) atsiskaityti su darbuotojais;
5) mokesčiams ir kitoms įmokoms į valstybės biudžetą, privalomojo valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokoms mokėti;
6) paslaugų teikimo išlaidoms apmokėti;
7) politinės partijos politinės kampanijos skoloms apmokėti;
8) politinės partijos paimtoms paskoloms, skirtoms šios dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytoms išlaidoms, apmokėti;
9) analitinio centro savininko įnašams apmokėti ir analitinio centro veiklai finansuoti.

32. Are there provisions for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Yes
Comment

Special election campaign programs (hereinafter - special programs) can be broadcast by means of television, radio and the Internet. Special programs are national and regional. They are organized during the election campaign in accordance with the rules approved by the Central Electoral Commission. National-level special programs are prepared and broadcast by the Lithuanian National Radio and Television from the state budget appropriations allocated to it. The preparation and broadcasting of special programs at the regional level is financed by the Central Election Commission. 

Source

Articles 99.1, 99.4, 99.5 of the Electoral Code, 2022
99 straipsnis. Rinkimų agitacijai skirtos laidos
1. Specialios rinkimų agitacijos laidos (toliau – specialios laidos) gali būti transliuojamos televizijos, radijo ir interneto priemonėmis. Specialios laidos yra nacionalinio ir regioninio lygmens. Jos organizuojamos rinkimų politinės kampanijos metu pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintas taisykles, supažindinus su jomis rinkimų politinės kampanijos dalyvius.
4. Nacionalinio lygmens specialias laidas rengia ir transliuoja Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu, tvirtina šių laidų rengimo taisykles, jų trukmę ir laiką.
5. Regioninio lygmens specialias laidas rengia ir transliuoja Vyriausiosios rinkimų komisijos parinkti tokių laidų rengėjai ir transliuotojai pagal šios komisijos patvirtintas tokių laidų rengimo taisykles. Regioninio lygmens specialių laidų rengimas ir transliavimas finansuojamas iš Vyriausiajai rinkimų komisijai rinkimams organizuoti ir vykdyti skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
Code
Equal
Comment

All candidates and representatives of candidates' lists are eligible to participate in special election campaign programs.

Source

Articles 99.2, 99.3 of the Electoral Code, 2022:
99 straipsnis. Rinkimų agitacijai skirtos laidos
2. Nacionalinio lygmens specialiose laidose dalyvauja:
1) Seimo rinkimų daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašų atstovai;
2) kandidatai į Lietuvos Respublikos Prezidentus;
3) rinkimuose į Europos Parlamentą iškeltų kandidatų sąrašų atstovai.
3. Regioninio lygmens specialiose laidose dalyvauja:
1) Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose iškelti ar išsikėlę kandidatai;
2) kandidatai į merus;
3) politinių partijų, politinių komitetų, iškėlusių kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, savivaldybių tarybų rinkimuose iškeltų kandidatų sąrašų atstovai.
 

34. Are there provisions for free or subsidized access to media for candidates?
Code
Yes
Comment

Special election campaign programs (hereinafter - special programs) can be broadcast by means of television, radio and the Internet. Special programs are national and regional. They are organized during the election campaign in accordance with the rules approved by the Central Electoral Commission. All candidates and representatives of candidates' lists are eligible to participate in special election campaign programs.

Source

Articles 99.1, 99.2, 99.3 of the Electoral Code, 2022:
99 straipsnis. Rinkimų agitacijai skirtos laidos
1. Specialios rinkimų agitacijos laidos (toliau – specialios laidos) gali būti transliuojamos televizijos, radijo ir interneto priemonėmis. Specialios laidos yra nacionalinio ir regioninio lygmens. Jos organizuojamos rinkimų politinės kampanijos metu pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintas taisykles, supažindinus su jomis rinkimų politinės kampanijos dalyvius.
2. Nacionalinio lygmens specialiose laidose dalyvauja:
1) Seimo rinkimų daugiamandatėje rinkimų apygardoje iškeltų kandidatų sąrašų atstovai;
2) kandidatai į Lietuvos Respublikos Prezidentus;
3) rinkimuose į Europos Parlamentą iškeltų kandidatų sąrašų atstovai.
3. Regioninio lygmens specialiose laidose dalyvauja:
1) Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose iškelti ar išsikėlę kandidatai;
2) kandidatai į merus;
3) politinių partijų, politinių komitetų, iškėlusių kandidatų sąrašą daugiamandatėje rinkimų apygardoje, savivaldybių tarybų rinkimuose iškeltų kandidatų sąrašų atstovai.

35. Are there provisions for any other form of indirect public funding?
Code
No
Comment

There are no provisions.

36. Is the provision of direct public funding to political parties tied to gender equality among candidates?
Code
No
Comment

There is no such provision.

37. Are there provisions for other financial advantages to encourage gender equality in political parties?
Code
No
Comment

There are no provisions.

Question Value
38. Is there a ban on vote buying?
Code
Yes
Comment

A person who used mental coercion, deception or bribed a person with the right to vote or participate in a referendum in order to influence his/her will in exercising his right to vote or abstain from voting or participate in a referendum, or performed these actions against a person who has the right to be elected, shall be punished by public works or a fine, or restriction of freedom, or arrest, or deprivation of liberty for up to four years.

Source

Article 172 of the Criminal Code, 2000, last amended in 2023:
172 straipsnis. Trukdymas pasinaudoti rinkimų ar referendumo teise
1. Tas, kas prieš asmenį, turintį teisę rinkti arba dalyvauti referendume, panaudojo psichinę prievartą, apgaulę arba jį papirko, siekdamas paveikti jo valią realizuojant savo teisę rinkti ar nuo jos susilaikyti arba dalyvauti referendume, arba šiuos veiksmus atliko prieš asmenį, turintį teisę būti išrinktam, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
2. Tas, kas šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus organizavo, juos atliko sistemingai arba jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Code
Yes
Comment

Art. 114.3: When the constituency covers the entire territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit of one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters entered in the list of voters of the Republic of Lithuania is multiplied by 0.0005 of the average monthly earnings (AMEs) applied in the elections and the resulting  product is rounded to the nearest two significant digits. 114.4: When the constituency includes a part of the territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit for one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters in one electoral district is multiplied by 0.001 of the the AMEs applied in the elections and the resulting product is rounded to the first two significant digits accuracy. If the resulting product is less than 10 AMEs applied in the elections, the spending limit is set at 10 AMEs applied in the elections.

Source

Articles 114.3, 114.4 of the Electoral Code, 2022:
114 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos išlaidos ir išlaidų limitai
3. Kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,0005 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.
4. Kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: vienos rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,001 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Jeigu gauta sandauga yra mažesnė kaip 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, išlaidų limitas nustatomas – 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

40. If there are limits on the amount a political party can spend, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

Art. 114.3: When the constituency covers the entire territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit of one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters entered in the list of voters of the Republic of Lithuania is multiplied by 0.0005 of the average monthly earnings (AMEs) applied in the elections and the resulting  product is rounded to the nearest two significant digits. 114.4: When the constituency includes a part of the territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit for one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters in one electoral district is multiplied by 0.001 of the the AMEs applied in the elections and the resulting product is rounded to the first two significant digits accuracy. If the resulting product is less than 10 AMEs applied in the elections, the spending limit is set at 10 AMEs applied in the elections.

Source

Articles 114.3, 114.4 of the Electoral Code, 2022:
114 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos išlaidos ir išlaidų limitai
3. Kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,0005 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.
4. Kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: vienos rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,001 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Jeigu gauta sandauga yra mažesnė kaip 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, išlaidų limitas nustatomas – 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

41. Are there limits on the amount a candidate can spend?
Code
Yes
Comment

Art. 114.3: When the constituency covers the entire territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit of one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters entered in the list of voters of the Republic of Lithuania is multiplied by 0.0005 of the average monthly earnings (AMEs) applied in the elections and the resulting  product is rounded to the nearest two significant digits. 114.4: When the constituency includes a part of the territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit for one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters in one electoral district is multiplied by 0.001 of the the AMEs applied in the elections and the resulting product is rounded to the first two significant digits accuracy. If the resulting product is less than 10 AMEs applied in the elections, the spending limit is set at 10 AMEs applied in the elections.

Source

Articles 114.3, 114.4 of the Electoral Code, 2022:
114 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos išlaidos ir išlaidų limitai
3. Kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,0005 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.
4. Kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: vienos rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,001 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Jeigu gauta sandauga yra mažesnė kaip 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, išlaidų limitas nustatomas – 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

42. If there are limits on the amount a candidate can spend, what is the limit?
Code
Other (explain in comments in local currency)
Comment

Art. 114.3: When the constituency covers the entire territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit of one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters entered in the list of voters of the Republic of Lithuania is multiplied by 0.0005 of the average monthly earnings (AMEs) applied in the elections and the resulting  product is rounded to the nearest two significant digits. 114.4: When the constituency includes a part of the territory of the Republic of Lithuania, the maximum expenditure limit for one participant (candidate in a single-mandate electoral district, list of candidates) for financing the election campaign is calculated as follows: the number of voters in one electoral district is multiplied by 0.001 of the the AMEs applied in the elections and the resulting product is rounded to the first two significant digits accuracy. If the resulting product is less than 10 AMEs applied in the elections, the spending limit is set at 10 AMEs applied in the elections.

Source

Articles 114.3, 114.4 of the Electoral Code, 2022:
114 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos išlaidos ir išlaidų limitai
3. Kai rinkimų apygarda apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: Lietuvos Respublikos rinkėjų sąraše įrašytų rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,0005 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu.
4. Kai rinkimų apygarda apima dalį Lietuvos Respublikos teritorijos, didžiausias vieno dalyvio (kandidato vienmandatėje rinkimų apygardoje, kandidatų sąrašo) išlaidų limitas rinkimų politinei kampanijai finansuoti apskaičiuojamas taip: vienos rinkimų apygardos rinkėjų skaičius dauginamas iš 0,001 rinkimuose taikomo VMDU dydžio ir gauta sandauga apvalinama dviejų pirmųjų reikšminių skaitmenų tikslumu. Jeigu gauta sandauga yra mažesnė kaip 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, išlaidų limitas nustatomas – 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių.

43. Are there limits on the amount that third parties can spend on election campaign activities?
Code
Yes, third parties banned from campaign spending
Comment

It is prohibited to finance election campaigns of campaign participants with other means not specified in the law. It is prohibited to finance the participants of election political campaigns through third parties.

Source

Articles 104.3, 111.2 of the Electoral Code, 2022:

104 straipsnis. Savarankiškų dalyvių rinkimų politinės kampanijos finansavimo šaltiniai
3. Finansuoti savarankiškų dalyvių rinkimų politines kampanijas kitomis, šiame straipsnyje nenurodytomis, lėšomis draudžiama.

111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
2. Rinkimų politinių kampanijų dalyvius finansuoti per trečiuosius asmenis draudžiama. Šio kodekso 108 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos sutarties pagrindu surinktos ir savarankiškam dalyviui pervestos mažos aukos nelaikomos savarankiško dalyvio finansavimu per trečiuosius asmenis.

44. Are there limits on traditional media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
Yes, for candidates Yes, for political parties
Comment

"97.1: Dissemination of political advertising is prohibited:
1) if the dissemination is contrary to the Constitution or other laws; 2) free of charge, except for special election campaign programs or discussion programs; 3) on the first page of the periodical press release."

"97.5: During the period of the election political campaign, producers or distributors of public information by means of electronic communications must fill out the declaration of the producer or distributor of public information no later than 10 working days after the distribution of political advertising."

Source

Articles 97.1, 97.5 of the Electoral Code, 2022:

97 straipsnis. Politinės reklamos skleidimas visuomenės informavimo priemonėmis
1. Draudžiama skleisti politinę reklamą:
1) jeigu jos skleidimas prieštarauja Konstitucijai ar kitiems įstatymams;
2) neatlygintinai, išskyrus specialiąsias ar diskusijų laidas;
3) pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje.
5. Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis privalo užpildyti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos paskleidimo. Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinių rinkimų (pakartotinių rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos. Ne rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus kalendoriniams metams.

45. Are there limits on online media advertising spending in relation to election campaigns?
Code
Yes, for candidates Yes, for political parties
Comment

The same rules apply to all types of media. 

"97.1: Dissemination of political advertising is prohibited: 1) if the dissemination is contrary to the Constitution or other laws; 2) free of charge, except for special election campaign programs or discussion programs; 3) on the first page of the periodical press release."

"97.5: During the period of the election political campaign, producers or distributors of public information by means of electronic communications must fill out the declaration of the producer or distributor of public information no later than 10 working days after the distribution of political advertising."

Source

Articles 97.1, 97.5 of the Electoral Code, 2022:

97 straipsnis. Politinės reklamos skleidimas visuomenės informavimo priemonėmis
1. Draudžiama skleisti politinę reklamą:
1) jeigu jos skleidimas prieštarauja Konstitucijai ar kitiems įstatymams;
2) neatlygintinai, išskyrus specialiąsias ar diskusijų laidas;
3) pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje.
5. Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis privalo užpildyti viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaraciją ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo politinės reklamos paskleidimo. Rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinių rinkimų (pakartotinių rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos. Ne rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracija Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį pasibaigus kalendoriniams metams.

46. Do any other restrictions on online media advertisement (beyond limits) exist?
Code
Yes
Comment

"95.4: Paid political advertising must be clearly separated from other disseminated information in accordance with the procedure established by the Central Electoral Commission. From the beginning of the election campaign until the announcement of the final election results, it must be clearly marked indicating the source of funds in accordance with the procedure established by the Central Electoral Commission."

Source

Article 95.4 of the Electoral Code, 2022:

95 straipsnis. Politinė reklama ir jos žymėjimas
4. Atlygintina politinė reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka. Nuo rinkimų politinės kampanijos pradžios iki paskelbiant galutinius rinkimų rezultatus ji turi būti aiškiai pažymėta nurodant lėšų šaltinį Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

Question Value
47. Do political parties have to report regularly on their finances?
Code
Yes
Comment

Art: 23.5: Each year, no later than March 15, political organizations submit to the Central Electoral Commission an approved set of annual financial statements of the political organization for the previous calendar year, its appendices [a report on the use of state budget allocations, a report on the financing of the activities of a political organization, which indicates the sources and costs of financing the activities of a political organization, as well as information on disseminated political advertising and its sources of financing], an auditor's report on observed facts, if it is mandatory, and members of the political organization tax registration log. If necessary, the Central Electoral Commission has the right to get acquainted with the documents supporting the data of the set of annual financial reports of the political organization. 23.3: The annual set of financial statements of a political organization consists of: 1) financial status report; 2) performance report; 3) explanatory note to financial statements.

Source

Articles 23.2, 23.3, 23.5 of the Law on Political Organizations, 2022:

23 straipsnis. Finansinė apskaita ir atskaitomybė
2. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo pasibaigus kalendoriniams metams parengia politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su politinės organizacijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami jo priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.
3. Politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro:
1) finansinės būklės ataskaita;
2) veiklos rezultatų ataskaita;
3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.
5. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

48. Do political parties have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

Each campaign participant provides the Central Electoral Commission with: 1) the financing report and its annex - a list of donations and donors; 2) political advertising report; 3) the financing accounting journal; 4) the auditor's report. A campaign participant shall submit the financial report 25 days from the date of publication of the final election results, if a participant received less than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  A campaign participant shall submit the financial report 85 days from the date of publication of the final election results, if a participant received more than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  

Source

Articles 119.4, 120.2, 123.1,2 of the Electoral Code, 2022:

119 straipsnis. Finansavimo ataskaitos ir kiti dokumentai
4. Kiekvienas savarankiškas dalyvis, taip pat ir asmuo, praradęs rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) finansavimo ataskaitą ir jos priedą – aukų ir aukotojų sąrašą;
2) politinės reklamos ataskaitą, kurioje politinės kampanijos dalyvis nurodo savo paties ir atstovaujamųjų dalyvių interesais pagamintą ir (ar) paskleistą politinę reklamą, jos skleidėją (gamintoją), datą, kiekį, kainą, finansavimo šaltinius;

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyvis šio kodekso 119 straipsnyje nurodytus dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) ne vėliau kaip per 25 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui neatsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė;
2) ne vėliau kaip per 85 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė.

123 straipsnis. Savarankiškų dalyvių nepriklausomas patikrinimas
1. Savarankiškas dalyvis, per rinkimų politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių pajamų sumą, privalo su audito įmone arba auditoriumi sudaryti savarankiško dalyvio nepriklausomo patikrinimo sutartį. Rinkimų politinės kampanijos iždininkas šios sutarties nuorašą pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos.
2. Savarankiškų dalyvių, per rinkimų politinę kampaniją gavusių 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių arba mažesnę pajamų sumą, nepriklausomą patikrinimą organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija. Šioje dalyje numatytam savarankiškų dalyvių nepriklausomam patikrinimui atlikti Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Code
Yes
Comment

Each campaign participant provides the Central Electoral Commission with: 1) the financing report and its annex - a list of donations and donors; 2) political advertising report; 3) the financing accounting journal; 4) the auditor's report. A campaign participant shall submit the financial report 25 days from the date of publication of the final election results, if a participant received less than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  A campaign participant shall submit the financial report 85 days from the date of publication of the final election results, if a participant received more than 70 average monthly earning (AMEs) during the campaign.  

Source

Articles 119.4, 120.2, 123.1,2 of the Electoral Code, 2022:

119 straipsnis. Finansavimo ataskaitos ir kiti dokumentai
4. Kiekvienas savarankiškas dalyvis, taip pat ir asmuo, praradęs rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) finansavimo ataskaitą ir jos priedą – aukų ir aukotojų sąrašą;
2) politinės reklamos ataskaitą, kurioje politinės kampanijos dalyvis nurodo savo paties ir atstovaujamųjų dalyvių interesais pagamintą ir (ar) paskleistą politinę reklamą, jos skleidėją (gamintoją), datą, kiekį, kainą, finansavimo šaltinius;

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyvis šio kodekso 119 straipsnyje nurodytus dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) ne vėliau kaip per 25 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui neatsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė;
2) ne vėliau kaip per 85 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė.

123 straipsnis. Savarankiškų dalyvių nepriklausomas patikrinimas
1. Savarankiškas dalyvis, per rinkimų politinę kampaniją gavęs didesnę kaip 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių pajamų sumą, privalo su audito įmone arba auditoriumi sudaryti savarankiško dalyvio nepriklausomo patikrinimo sutartį. Rinkimų politinės kampanijos iždininkas šios sutarties nuorašą pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip per 25 dienas nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) rezultatų paskelbimo dienos.
2. Savarankiškų dalyvių, per rinkimų politinę kampaniją gavusių 70 rinkimuose taikomų VMDU dydžių arba mažesnę pajamų sumą, nepriklausomą patikrinimą organizuoja Vyriausioji rinkimų komisija. Šioje dalyje numatytam savarankiškų dalyvių nepriklausomam patikrinimui atlikti Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti audito įmonių arba auditorių paslaugas.

50. Do third parties have to report on election campaign finances?
Code
Third parties are banned from participating in campaigns
Comment

It is prohibited to finance the participants of election political campaigns through third parties.

Source

Article 111.2 of the Electoral Code, 2022:

111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
2. Rinkimų politinių kampanijų dalyvius finansuoti per trečiuosius asmenis draudžiama. Šio kodekso 108 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos sutarties pagrindu surinktos ir savarankiškam dalyviui pervestos mažos aukos nelaikomos savarankiško dalyvio finansavimu per trečiuosius asmenis.

51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Code
Yes
Comment

For the purposes of publicity and transparency, the sets of annual financial statements of political organizations with their appendices and auditors' reports, lists of members of political organizations who have paid more than EUR 360 in membership fees during the calendar year are public and are published indefinitely (annual financial reports of political organizations). Financing reports and auditors' reports, lists of donations and donors, political advertising reports, campaign financing accounting sheets, contracts of election campaign participants with service providers, advertising producers, public information producers or disseminators, ensuring protection of personal data, are public and are provided in accordance with the procedure established by the Central Electoral Commission (election-related financial reports).

Source

Article 26.1 of the Law on Political Organizations, 2022; Article 124.3 of the Electoral Code, 2022:

26 straipsnis. Finansavimo viešumas
1. Viešumo ir skaidrumo tikslais politinių organizacijų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai su šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytais jų priedais ir auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų, politinių organizacijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokesčių, sąrašai yra vieši ir skelbiami neribotą laiką.

124 straipsnis. Finansavimo viešumas
3. Viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų deklaracijos, finansavimo ataskaitos ir auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų, aukų ir aukotojų sąrašai, politinės reklamos ataskaitos, politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraščiai, rinkimų politinės kampanijos dalyvių sutartys su paslaugų teikėjais, reklamos gamintojais, viešosios informacijos rengėjais ar skleidėjais, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, yra vieši ir teikiami Vyriausiosios rinkimų komisijos nustatyta tvarka.

52. Must reports from political parties and/or candidates reveal the identity of donors?
Code
Sometimes
Comment

No later than within 10 days working days from the day of receipt of a donation, a campaign treasurer shall publish the donor's name, surname, the date, the value of donation on the website of the Central Electoral Commission. The identities of donors of small donations (up to EUR 50) are not revealed. The identities of members of political organizations, who have paid more than EUR 360 in membership fees during the calendar year are published.

Source

Article 26.1 of the Law on Political Organizations, 2022; Article 113.6 of the Electoral Code, 2022:

26 straipsnis. Finansavimo viešumas
1. Viešumo ir skaidrumo tikslais politinių organizacijų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai su šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nurodytais jų priedais ir auditorių ataskaitos dėl pastebėtų faktų, politinių organizacijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokesčių, sąrašai yra vieši ir skelbiami neribotą laiką.

113 straipsnis. Aukų apskaita
6. Iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje paskelbia aukotojo vardą, pavardę, atstovaujamąjį dalyvį, kuriam auka skirta, jeigu aukotojas jį yra nurodęs, aukos gavimo datą ir aukos vertę, mažų aukų sumas savarankiškam ir atstovaujamiesiems dalyviams, neišskiriant aukotojų, taip pat aukotojams grąžintas ar pervestas į valstybės biudžetą nepriimtas aukas.

53. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized income?
Code
Yes
Comment

Art. 120.1: All income and expenses of the election political campaign or assumed financial obligations shall be registered in the financing accounting sheet no later than within 10 working days.  Financing accounting sheet inlcudes itemized income and is part of the report (election-related financial reports). Annual financial reports of political organizations are not itemized, but they contain itemized annexes such as the Registry of membership fees over EUR 360 and the Information of a political party on political advertising and its funding sources (as of 2020). 

Source

Articles 119.4, 120.1 of the Electoral Code, 2022; Articles 23.2, 23.5 of the Law on Political Organizations, 2022:

119 straipsnis. Finansavimo ataskaitos ir kiti dokumentai
4. Kiekvienas savarankiškas dalyvis, taip pat ir asmuo, praradęs rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) finansavimo ataskaitą ir jos priedą – aukų ir aukotojų sąrašą;
2) politinės reklamos ataskaitą, kurioje politinės kampanijos dalyvis nurodo savo paties ir atstovaujamųjų dalyvių interesais pagamintą ir (ar) paskleistą politinę reklamą, jos skleidėją (gamintoją), datą, kiekį, kainą, finansavimo šaltinius;
3) finansavimo apskaitos žiniaraštį ir jo priedą – atstovaujamųjų dalyvių finansavimo ataskaitą, jeigu turi atstovaujamųjų dalyvių;
4) auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė sudaryti sutartį dėl nepriklausomo patikrinimo.

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
1. Visos rinkimų politinės kampanijos pajamos ir išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų registruojami finansavimo apskaitos žiniaraštyje, nurodant, kurio atstovaujamojo dalyvio interesais išlaidos turėtos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai.

23 straipsnis. Finansinė apskaita ir atskaitomybė
2. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo pasibaigus kalendoriniams metams parengia politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su politinės organizacijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami jo priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.
5. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

54. Must reports from political parties and/or candidates include information on itemized spending?
Code
Yes
Comment

Art. 120.1: All income and expenses of the election political campaign or assumed financial obligations shall be registered in the financing accounting sheet no later than within 10 working days.  Financing accounting sheet inlcudes itemized income and is part of the report (election-related financial reports). Annual financial reports of political organizations are not itemized, but they contain itemized annexes such as the Registry of membership fees over EUR 360 and the Information of a political party on political advertising and its funding sources (as of 2020). 

Source

Articles 119.4, 120.1 of the Electoral Code, 2022; Articles 23.2, 23.5 of the Law on Political Organizations, 2022:

119 straipsnis. Finansavimo ataskaitos ir kiti dokumentai
4. Kiekvienas savarankiškas dalyvis, taip pat ir asmuo, praradęs rinkimų politinės kampanijos dalyvio statusą, Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) finansavimo ataskaitą ir jos priedą – aukų ir aukotojų sąrašą;
2) politinės reklamos ataskaitą, kurioje politinės kampanijos dalyvis nurodo savo paties ir atstovaujamųjų dalyvių interesais pagamintą ir (ar) paskleistą politinę reklamą, jos skleidėją (gamintoją), datą, kiekį, kainą, finansavimo šaltinius;
3) finansavimo apskaitos žiniaraštį ir jo priedą – atstovaujamųjų dalyvių finansavimo ataskaitą, jeigu turi atstovaujamųjų dalyvių;
4) auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė sudaryti sutartį dėl nepriklausomo patikrinimo.

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
1. Visos rinkimų politinės kampanijos pajamos ir išlaidos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų registruojami finansavimo apskaitos žiniaraštyje, nurodant, kurio atstovaujamojo dalyvio interesais išlaidos turėtos ar prisiimti finansiniai įsipareigojimai.

23 straipsnis. Finansinė apskaita ir atskaitomybė
2. Už politinės organizacijos apskaitą atsakingas asmuo pasibaigus kalendoriniams metams parengia politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Kartu su politinės organizacijos metiniu finansinių ataskaitų rinkiniu parengiami jo priedai: valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo ataskaita, politinės organizacijos veiklos finansavimo ataskaita, kurioje nurodomi politinės organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai ir išlaidos, taip pat informacija apie paskleistą politinę reklamą ir jos finansavimo šaltiniai.
5. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

55. Which institution(s) receives financial reports from political parties and/or candidates?
Code
EMB
Comment

Each year, no later than March 15, political organizations submit to the Central Electoral Commission an approved set of annual financial statements of the political organization for the previous calendar year, its appendices (annual financial reports of political organizations). A campaign participant shall submit the financial report 25 or 85 days from the date of publication of the final election results depending on income received during the campaign (election-related financial reports).

Source

Article 23.5 of the Law on Political Organizations, 2022; Article 120.2 of the Electoral Code, 2022:

23 straipsnis. Finansinė apskaita ir atskaitomybė
5. Politinės organizacijos kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, pateikia Vyriausiajai rinkimų komisijai patvirtintą praėjusių kalendorinių metų politinės organizacijos metinį finansinių ataskaitų rinkinį, šio straipsnio 2 dalyje nurodytus jo priedus, auditoriaus ataskaitą dėl pastebėtų faktų, jeigu ji privaloma, ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalą. Prireikus Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę susipažinti su politinės organizacijos metinio finansinių ataskaitų rinkinio duomenis pagrindžiančiais dokumentais.

120 straipsnis. Duomenų ir dokumentų teikimo terminai
2. Rinkimų politinės kampanijos dalyvis šio kodekso 119 straipsnyje nurodytus dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai teikia:
1) ne vėliau kaip per 25 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui neatsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė;
2) ne vėliau kaip per 85 dienas nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos, jeigu savarankiškam dalyviui atsiranda šio kodekso 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta prievolė.

56. Which institution(s) is responsible for examining financial reports and/or investigating violations?
Code
 • EMB
 • Other
 • Auditing agency
Comment

The Central Electoral Commission controls how campaign participants of the election campaign comply with the requirements of the law and proposes to hold them liable for violations of the law or applies to other institutions that are empowered by law to check compliance with the requirements established by law (Article 121.2 of the Electoral Code). The Central Electoral Commission is responsible for continuously providing information on violations of the financing of election campaigns to the Special Investigation Service of the Republic of Lithuania and the General Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania (Article 121.3 of the Electoral Code).


The State Tax Inspectorate checks whether the donors had sufficient income to provide the donation, or whether the candidates had sufficient income and funds to finance the election campaign (Article 121.4 of the Electoral Code).


Auditor carries out an independent inspection of a campaign participant in accordance with the legislation of the Republic of Lithuania, international standards of related services and in accordance with the technical task approved by the Central Electoral Commission, which determines the scope of the work assigned to the auditor and prepares an auditor's report on the observed facts (election-related financial reports). (Article 123.4 of the Electoral Code). In case of annual financial reports of political organizations, the Central Electoral Commission is responsible for examining financial reports (Article 24.2.3 of the Law on Political Organizations). 


The Central Electoral Commission is responsible for providing information on funding violations of political organizations in a timely manner to the Special Investigation Service of the Republic of Lithuania, the General Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania (Article 24.3 of the Law on Political Organizations).
The National Audit Office of Lithuania performs an audit of the use of state budget appropriations for political parties in accordance with the procedure established by laws and other legal acts (Article 24.4 of the Law on Political Organizations).

Auditor carries out an inspection of a political organization in accordance with the legal acts of the Republic of Lithuania in accordance with the technical task approved by the Central Election Commission, which determines the scope of the auditor's work (Article 25.4.1 of the Law on Political Organizations).

Source

Articles 121.2,3,4, 123.4 of the Electoral Code, 2022; Articles 24.2,3,4, 25.4 of the Law on Political Organizations, 2022.:

121 straipsnis. Rinkimų politinės kampanijos finansavimą kontroliuojančios institucijos
1. Rinkimų politinės kampanijos finansavimą pagal kompetenciją įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja Vyriausioji rinkimų komisija ir kitos institucijos.
2. Vyriausioji rinkimų komisija savo nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip rinkimų politinės kampanijos dalyviai laikosi šio kodekso reikalavimų, ir siūlo juos traukti atsakomybėn už šio kodekso pažeidimus arba kreipiasi į kitas institucijas, kurioms įstatymų suteikta kompetencija tikrinti, kaip laikomasi įstatymų nustatytų reikalavimų.
3. Vyriausioji rinkimų komisija yra atsakinga už nuolatinį informacijos apie rinkimų politinių kampanijų finansavimo pažeidimus teikimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ir Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.
4. Valstybinė mokesčių inspekcija tikrina, ar aukotojai turėjo pakankamai pajamų aukai suteikti, ar kandidatai turėjo pakankamai pajamų ir lėšų rinkimų politinei kampanijai finansuoti. Apie atliktą patikrinimą ir jį atliekant nustatytus teisės aktų pažeidimus Valstybinė mokesčių inspekcija praneša Vyriausiajai rinkimų komisijai.

24 straipsnis. Politinių organizacijų ir analitinių centrų finansavimo kontrolė
2. Vyriausioji rinkimų komisija:
1) tvirtina šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje nurodytų priedų ir politinės organizacijos narių mokesčių registracijos žurnalo formas, jų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašus;
2) suderinusi su Lietuvos auditorių rūmais, tvirtina techninę užduotį politinių organizacijų ir analitinių centrų patikrinimą atliekančioms audito įmonėms, nustatydama auditoriaus atliekamo darbo mastą;
3) savo nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip politinės organizacijos ir analitiniai centrai laikosi šio įstatymo reikalavimų, ir siūlo traukti juos atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus arba kreipiasi į kitas institucijas, pagal įstatymus kompetentingas tikrinti, kaip laikomasi įstatymų nustatytų reikalavimų;
4) sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje politinių organizacijų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai ir šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje, 35 straipsnio 2 dalyje nurodyti jų priedai būtų skelbiami nedelsiant juos gavus ir atnaujinami, kad šie duomenys atitiktų gautą informaciją;
5) sudaro sąlygas ir atsako, kad politinių organizacijų finansavimo viešumo ir skaidrumo tikslais jos interneto svetainėje būtų skelbiami politinių organizacijų narių, per kalendorinius metus sumokėjusių daugiau negu 360 eurų nario mokesčių, sąrašai, juose būtų nurodyti politinės organizacijos narių vardai, pavardės ir sumokėtos sumos;
6) sudaro sąlygas ir atsako, kad jos interneto svetainėje būtų skelbiamos analitinių centrų mėnesinės ataskaitos apie gautas lėšas;
7) tvirtina politinių organizacijų metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir politinių organizacijų ir analitinių centrų sąskaitų išrašų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai tvarkos aprašus.
3. Vyriausioji rinkimų komisija yra atsakinga už nuolatinį informacijos apie politinių organizacijų finansavimo pažeidimus teikimą laiku Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai.
4. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka politinėms partijoms skirtų valstybės biudžeto asignavimų naudojimo auditą.

25 straipsnis. Nepriklausomas patikrinimas
4. Auditorius:
1) turi politinės organizacijos arba analitinio centro patikrinimą atlikti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos patvirtintą techninę užduotį, nustatančią auditoriaus atliekamo darbo mastą;
2) turi teisę iš politinės organizacijos arba analitinio centro gauti visus politinės organizacijos arba analitinio centro patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus.
 

57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Code
Other Impose sanctions Carry out investigation Refer for investigation Request additional information from others Request additional information from potential violator
Comment

"The functions of the Central Electoral Commission are:
- control the financing of political organizations and election campaigns, organize independent verification of their participants, evaluate auditors' comments and make decisions on violations, as well as monitor political advertising;
- control the implementation of this code, laws, other legal acts regulating elections, and apply responsibility for their violations. The Central Electoral Commission may refer for investigation to the the Special Investigation Service of the Republic of Lithuania, the General Prosecutor's Office of the Republic of Lithuania, the State Tax Inspectorate. The Central Electoral Commission has the right to receive free of charge data and documents from all state registers, state and municipal institutions and institutions, as well as other institutions, companies and organizations, other legal and natural persons, political organizations and participants in election political campaigns, election commissions, necessary for the performance of their functions. The Central Electoral Commission has the power to apply administrative sanctions and administrative measures."

Source

Articles 31.1.3,4, 33.1.1 of the Electoral Code, 2022:

31 straipsnis. Vyriausiosios rinkimų komisijos uždaviniai
Vyriausiosios rinkimų komisijos uždaviniai yra:
1) rengti ir vykdyti Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų, merų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą;
2) nustatyti galutinius rinkimų rezultatus, atlikti mandatų komisijų funkcijas;
3) kontroliuoti politinių organizacijų ir rinkimų politinių kampanijų finansavimą, organizuoti jų dalyvių nepriklausomą patikrinimą, vertinti auditorių pastabas ir priimti sprendimus dėl pažeidimų, taip pat atlikti politinės reklamos stebėseną;
4) kontroliuoti, kaip vykdomas šis kodeksas, įstatymai, kiti teisės aktai, reglamentuojantys rinkimus, ir taikyti atsakomybę už jų pažeidimus;
 

33 straipsnis. Vyriausiosios rinkimų komisijos teisės
1. Įgyvendindama šiame kodekse nustatytus uždavinius ir funkcijas, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę:
1) neatlygintinai gauti iš visų valstybės registrų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, taip pat kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų, politinių organizacijų ir rinkimų politinių kampanijų dalyvių, rinkimų komisijų duomenis ir dokumentus, reikalingus savo funkcijoms atlikti;

58. What sanctions are provided for political finance infractions?
Code
 • Fines
 • Other
 • Prison
 • Forfeiture
 • Suspension of public funding
 • Loss of elected office
 • Loss of public funding
 • Deregistration of party
 • Loss of nomination of candidate
Comment

"Illegal financing of political organizations, think tanks or election campaigns is a criminal offence according to the Article 175-1 of the Criminal Code, which is punishable by a fine or imprisonment for up to four years.
The violation of rules on campaign financing is an administrative offence according to the Article 93 of the Code of Administrative Offences, which is punishable by a fine from EUR 30 to EUR 3000. 
Violation of the rules on financing of political organizations and analytical centers is an administrative offence according to the Article 544 of the Code of Administrative Offence, which is punishable by a fine from EUR 140 to EUR 3000. 
If it is determined that a participant in an election campaign has accepted and used funds or a non-monetary donation from other funding sources not specified in this code or donations that do not meet the requirements of this code, the amount of which exceeds the amount of a small donation, the Central Electoral Commission shall make a decision to oblige the participant in the election campaign to transfer the amount of funds or non-monetary donation to the state budget within 20 working days, except in cases where the party is not allocated state budget allocations due to gross violations of this code (forfeiture) (Article 111.5 of the Electoral Code).
If the Central Electoral Commission takes a decision that a political party has grossly violated the law or has committed a gross violation of campaign financing, state budget appropriations are not allocated to this political party by the decision of the Central Electoral Commission for a period of half to two years from the date of entry into force of the decision (loss of public funding) (Article 20.3 of the Law on Political Organizations). 
If it is determined that the activity of a political organization is inappropriate, the court may apply one of the following measures: 1) to temporarily suspend the powers of the members of the governing bodies of the political organization; 2) to oblige the political organization, its management bodies or their members to perform certain actions or not to perform them; 3) liquidate the political organization (suspension of political party; deregistration of political party) (Article 29.4 of the Law on Political Organizations).
The registration of a candidate or a list of candidates is abolished if they commit gross violation of rules on campaign financing (loss of nomination of candidate) (Article 81.4,5 of the Electoral Code).
A person may loose an elected office if the Central Electoral Commission takes a decision on a gross violation of rules on campaign financing (loss of elected office) (Article 176.4,5,6 of the Electoral Code).
If the information or documents necessary to make a decision on whether a political organization has committed a gross violation of the law are not submitted, the Central Electoral Commission has the right to suspend the allocation of state budget appropriations until the information and documents specified are submitted (suspension of state budget appropriations) (Article 27.6 of the Law on Political Organizations).
Loss of election deposit in case of gross violation of rules on campaign financing (Article 89.1.2 of the Electoral Code)."

Source

Article 175-1 of the Criminal Code, 2000, last amended 2023:

175 straipsnis. Rinkimų ar referendumo dokumento sunaikinimas, sugadinimas, pagrobimas arba paslėpimas
1. Tas, kas sunaikino, sugadino, pagrobė arba paslėpė rinkėjų ar turinčių teisę dalyvauti referendume piliečių sąrašą, rinkimų ar referendumo biuletenį ar balsų skaičiavimo protokolą, jeigu dėl to rinkimai ar referendumas buvo pripažinti negaliojančiais arba tai turėjo reikšmingos įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams, arba organizavo šių dokumentų naikinimą, gadinimą, grobimą arba slėpimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.


Articles 93, 544 of the Code of Administrative Offences, 2015, last amended 2023:

93 straipsnis. Politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas
1. Didesnės kaip dvylika eurų aukos (aukų sumos) suteikimas tam pačiam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tos pačios politinės kampanijos metu nedeklaravus turto ir pajamų užtraukia baudą aukotojui nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų. 
2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 
3. Aukų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų. 
4. Išlaidų politinei kampanijai apskaitos tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų. 
5. Šio straipsnio 4 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki keturių tūkstančių trijų šimtų eurų. 
6. Telefonu aukojamų aukų iki dvylikos eurų priėmimo, apskaitos ir pervedimo savarankiškam politinės kampanijos dalyviui tvarkos pažeidimas užtraukia baudą aukų iki dvylikos eurų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo keturių šimtų aštuoniasdešimt iki trijų tūkstančių eurų. 
7. Aukų politinei kampanijai gavimas, turtinių prievolių dėl išlaidų politinei kampanijai prisiėmimas neužsiregistravus savarankiškuoju politinės kampanijos dalyviu užtraukia baudą privalančių registruotis politinių partijų pirmininkams ar privalantiems registruotis asmenims nuo šešių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų. 
8. Kitoks, negu numatyta šio straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalyse, politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą politinės kampanijos iždininkams ar politinės kampanijos dalyviams nuo vieno šimto penkiasdešimt iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

545 straipsnis. Politinės partijos, politinės kampanijos dalyvio, viešosios  informacijos rengėjo ar skleidėjo duomenų ir dokumentų nepateikimas
1. Duomenų arba dokumentų nepateikimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo reikalavimus, kai tai padaro politinės  kampanijos dalyvis ar politinės kampanijos iždininkas, užtraukia baudą politinės kampanijos dalyviui ar politinės kampanijos iždininkui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 
2. Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos nepateikimas 274  užtraukia baudą viešosios informacijos rengėjui ar skleidėjui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 
3. Politinės partijos finansinių ataskaitų rinkinio ir Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatyme nustatytų finansinių ataskaitų rinkinio priedų ir auditoriaus ataskaitos dėl pastebėtų faktų, kai ši ataskaita privaloma, nepateikimas užtraukia baudą politinės partijos pirmininkui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų. 
4. Aukas iki vienuolikos eurų telefonu paaukojusių asmenų sąrašo su aukotojus nustatyti leidžiančiais duomenimis nepateikimas užtraukia baudą aukų iki vienuolikos eurų rinkimo telefonu paslaugą savarankiškam 
politinės kampanijos dalyviui teikiančios telekomunikacijų bendrovės vadovui nuo vieno šimto 
keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Articles 20.3, 29.4, 27.6  of the Law on Political Organizations, 2022:
20 straipsnis. Valstybės biudžeto asignavimai politinėms partijoms
3. Jeigu Vyriausioji rinkimų komisija pripažįsta, kad politinė partija šiurkščiai pažeidė šį įstatymą arba padarė šiurkštų politinės kampanijos finansavimo pažeidimą, šiai politinei partijai Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu nuo pusės iki 2 metų nuo sprendimo įsigaliojimo dienos valstybės biudžeto asignavimai neskiriami. Jeigu nustatoma, kad politinė partija pažeidė šio įstatymo 26 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu politinei partijai neskiriama valstybės biudžeto asignavimų suma, atitinkanti viešai nepaskelbtų sutarčių, sudarytų pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, vertę. Dėl šių priežasčių nepaskirstyti valstybės biudžeto asignavimai grąžinami į valstybės biudžetą.

27 straipsnis. Politinių organizacijų ir analitinių centrų finansavimo stebėsena
6. Atlikdama politinių organizacijų ir analitinių centrų finansavimo stebėseną, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę raštu kreiptis į politines organizacijas ir analitinius centrus ir gauti iš jų informaciją. Politinės organizacijos ir analitiniai centrai privalo ne vėliau kaip iki Vyriausiosios rinkimų komisijos rašte nurodyto termino pabaigos pateikti turimą informaciją ir dokumentus, reikalingus Vyriausiosios rinkimų komisijos funkcijoms atlikti. Nepateikus informacijos ar dokumentų, reikalingų sprendimui, ar politinė organizacija padarė šiurkštų šio įstatymo pažeidimą, priimti, Vyriausioji rinkimų komisija turi teisę sustabdyti valstybės biudžeto asignavimų skyrimą, iki bus pateikta šioje dalyje nurodyta informacija ir dokumentai.


29 straipsnis. Politinių organizacijų veiklos tyrimas
4. Jeigu nustatoma, kad politinės organizacijos veikla yra netinkama, teismas gali taikyti vieną iš šių priemonių:
1) laikinai sustabdyti politinės organizacijos valdymo organų narių įgaliojimus;
2) įpareigoti politinę organizaciją, jos valdymo organus ar jų narius atlikti tam tikrus veiksmus ar jų neatlikti;
3) likviduoti politinę organizaciją.

Articles 81.4,5, 111.5, 176.4,5,6 of the Electoral Code, 2022:

81 straipsnis. Kandidatų registravimas
4. Kandidatas neregistruojamas arba jo registravimas panaikinamas, jeigu nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:
1) kandidatas neatitinka šio kodekso nustatytų reikalavimų;
2) pateikti ne visi pareiškiniai dokumentai ar juose pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija;
3) pateikti pareiškiniai dokumentai neatitinka šio kodekso ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų;
4) rinkėjų parašai rinkėjų parašų rinkimo lapuose suklastoti;
5) renkant parašus pažeista rinkėjų parašų rinkimo tvarka arba kiti šio kodekso nustatyti reikalavimai;
6) kandidatas arba politinė partija, iškėlusi kandidatą, politinis komitetas yra praradę savarankiško dalyvio statusą;
7) kandidatas yra šiurkščiai pažeidęs šiame kodekse nustatytą draudimą papirkti rinkėjus ar politinių kampanijų finansavimo tvarką.
5. Kandidatų sąrašas neregistruojamas arba jo registravimas panaikinamas, jeigu yra nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:
1) pateikti ne visi pareiškiniai dokumentai (nesumokėtas rinkimų užstatas);
2) rinkėjų parašai rinkėjų parašų rinkimo lapuose suklastoti;
3) renkant parašus pažeista rinkėjų parašų rinkimo tvarka arba kiti šio kodekso nustatyti reikalavimai;
4) kandidatų sąrašas arba politinė partija, iškėlusi sąrašą, politinis komitetas yra praradę savarankiško dalyvio statusą;
5) kandidatų sąrašas yra šiurkščiai pažeidęs šiame kodekse nustatytą draudimą papirkti rinkėjus ar politinių kampanijų finansavimo tvarką.

111 straipsnis. Nepriimtinos aukos
5. Jeigu nustatoma, kad rinkimų politinės kampanijos dalyvis yra priėmęs ir panaudojęs lėšas ar nepiniginę auką iš kitų, šiame kodekse nenurodytų, finansavimo šaltinių ar šio kodekso reikalavimų neatitinkančias aukas, kurių suma viršija mažos aukos sumą, Vyriausioji rinkimų komisija priima sprendimą įpareigoti rinkimų politinės kampanijos dalyvį panaudotų lėšų ar nepiniginės aukos dydžio sumą per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą, išskyrus atvejus, kai dėl šiurkščių šio kodekso pažeidimų partijai nėra skirti valstybės biudžeto asignavimai.

176 straipsnis. Įgaliojimų nutrūkimo nesuėjus terminui pagrindai
4. Savivaldybės tarybos nario, mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai:
1) jis atsistatydina, – pagal savivaldybės tarybos nario, mero pareiškimą atsistatydinti. Šis pareiškimas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba patvirtintas notarine tvarka, arba pasirašytas mero, o jeigu tarybos narį iškėlė politinė organizacija, – ir politinės organizacijos (jos skyriaus) vadovo, arba savivaldybės tarybos nario, mero asmeniškai įteiktas Vyriausiajai rinkimų komisijai;
2) jis atsistatydina iki pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario, mero pareigomis;
3) jis be pateisinamos priežasties praleidžia iš eilės 3 savivaldybės tarybos posėdžius, – pagal savivaldybės tarybos Etikos komisijos teikimu priimtą Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą;
4) jam įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis, – pagal įsiteisėjusį teismo nuosprendį;
5) jis išvyksta nuolat gyventi už savivaldybės, kurios tarybos nariu, meru yra išrinktas, teritorijos ribų, – pagal mero pranešimą ir (ar) Gyventojų registro duomenis;
6) teismas priima sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario ne Lietuvos Respublikos piliečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, – pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;
7) jis pradeda eiti pareigas arba neatsisako einamų pareigų, nesuderinamų su tarybos nario, mero pareigomis;
8) jis miršta, – nuo jo mirties dienos;
9) teismas pripažįsta jį neveiksniu, – pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;
10) savivaldybės teritorijoje Seimo sprendimu įvedamas tiesioginis valdymas, išskyrus Tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatytus atvejus;
11) savivaldybės taryba priima sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario, mero įgaliojimų netekimo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka;
12) meras netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
13) jis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažįstamas padariusiu šiurkštų šio kodekso pažeidimą tos politinės kampanijos, kurios metu įgytas savivaldybės tarybos nario, mero mandatas, laikotarpiu.
5. Europos Parlamento nario įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, kai:
1) jis atsistatydina, – pagal pareiškimą atsistatydinti. Toks pareiškimas turi būti įteiktas asmeniškai arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba patvirtintas notarine tvarka ir pateiktas Vyriausiajai rinkimų komisijai;
2) jis miršta, – nuo jo mirties dienos;
3) Europos Parlamentas panaikina Europos Parlamento nario mandatą Europos Parlamento reglamento nustatyta tvarka, – pagal įsigaliojusį Europos Parlamento sprendimą;
4) jis pradeda eiti pareigas, nesuderinamas su Europos Parlamento nario pareigomis, ir šių pareigų neatsisako, – pagal įsigaliojusį Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą;
5) teismas pripažįsta jį neveiksniu, – pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą;
6) jis Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu pripažįstamas padariusiu šiurkštų šio kodekso pažeidimą tos politinės kampanijos, kurios metu įgytas Europos Parlamento nario mandatas, laikotarpiu.
6. Jeigu nustačius galutinius rinkimų rezultatus paaiškėja, kad asmuo, išrinktas Seimo nariu, Respublikos Prezidentu, savivaldybės tarybos nariu, meru, Europos Parlamento nariu, yra pažeidęs draudimą papirkti rinkėjus ar politinių kampanijų finansavimo tvarką arba kandidato anketoje pateikęs žinomai neteisingą (tikrovės neatitinkančią) informaciją (įskaitant atvejus, kai paaiškėja, kad jis yra priesaika ar pasižadėjimu susijęs su užsienio valstybe ar turi kitos valstybės pilietybę, yra sąmoningai bendradarbiavęs su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo nuosprendžiu po 1990 m. kovo 11 d. yra pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos padarymo arba jis anksčiau buvo pašalintas iš Respublikos Prezidento pareigų ar neteko Seimo nario, savivaldybės tarybos nario, mero ar Europos Parlamento nario mandato (įgaliojimų) už priesaikos sulaužymą, šiurkštų Konstitucijos pažeidimą ar nusikaltimo padarymą arba už šiurkštų šio kodekso pažeidimą (atitinkamai pažeidė šio kodekso 76 straipsnio 1 dalies 8, 11, 12 arba 13 punkte nurodytus reikalavimus)), Vyriausioji rinkimų komisija per 5 darbo dienas:
1) priima sprendimą dėl tokio savivaldybės tarybos nario, mero, Europos Parlamento nario pripažinimo padariusiu šiurkštų šio kodekso pažeidimą ir netekusiu mandato ir apie tai paskelbia savo interneto svetainėje bei Teisės aktų registre;
2) priima sprendimą dėl pagrindo pripažinti tokį Seimo narį ar Respublikos Prezidentą padariusiu šiurkštų šio kodekso pažeidimą buvimo ir visą informaciją dėl Seimo nario ar Respublikos Prezidento padaryto šiurkštaus šio kodekso pažeidimo perduoda Seimui ir Respublikos Prezidentui, kad būtų sprendžiamas įgaliojimų nutrūkimo šiurkščiai pažeidus šį kodeksą arba apkaltos taikymo klausimas.

 

Close tooltip