Model of electoral management

Poland

Poland

Answer
Independent
Source

Poland, Election Code 2011 (as of January 1, 2023 in Polish), accessed 18 December 2023

Art. 157. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów. [...]

Close tooltip