Model of electoral management

Turkey

Turkey

Answer
Independent
Source

Turkey, Law on Organization and Duties of Supreme Election Board [in Turkish]; No. 7062; 30/11/2017, accessed 24 April 2022

Kurulun bağımsızlığı ve tarafsızlığı

MADDE 3- (1) Kurul, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurula emir ve talimat veremez.

Close tooltip