Is there a legally mandated filing fee and/or deposit?

Norway

Norway

Answer
No
Source

Lov ombehandlingsm?ten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), (published1967-02-10, last amended 2010-12-17)

 

? 32. (klagensadressat, form og innhold).

Erkl?ring om klageskal:

a) fremsettes for detforvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage er tillatt,skal erkl?ringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;

b) v?re undertegnet avklageren eller hans fullmektig eller v?re autentisert som fastsatt i forskrift,eller i medhold av forskrift, jf. ? 15 a;

c) nevne det vedtaksom det klages over, og om p?krevet gi opplysninger til bed?mmelse av klagerettog av om klagefrist er overholdt;

d) nevne den endringsom ?nskes i det vedtak det klages over.

Erkl?ringene b?r ogs?nevne de grunner klagen st?tter seg til.

Inneholder enerkl?ring om klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort fristfor rettelse eller utfylling.

Erkl?ring om klage kanfremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjon dersom det forvaltningsorganetsom skal motta klagen, har lagt til rette for dette.

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map006

Comment
Even though it is notexplicitly stated in the legislation that there is no filing fee or deposit, itcan be inferred from the Public Administration Act that lists all requiredcontents of an appeal and does not mention any costs.
Close tooltip