48. Do political parties have to report on their election campaign finances?

Andorra

Andorra

Answer
Yes
Source

[...]1. Entre els seixanta i els vuitanta dies naturals següents al dia de la votació, totes les candidatures han de presentar davant el Tribunal de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus ingressos i despeses electorals respectius Source Article 15, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017

Comment

BLANK

Close tooltip