Electoral system family - Aruba

Country: 
Aruba
Question: 
Electoral system family
Answer: 
PR
Source: 

Electoral Law (Kiesverordening AB 1987 no. 110 as of 20 March 2017)

Artikel 33(1). Indien voor de verkiezing een stemming nodig is, geschiedt deze uitsluitend over de geldig verklaarde lijsten en de daarop voorkomende kandidaten. [...]

Artikel 85(1). Het hoofdstembureau stelt ten aanzien van iedere lijst vast:

a. het aantal der op iedere kandidaat uitgebrachte stemmen;

b. de som van de aantallen stemmen, bedoeld onder a, deze som wordt stemcijfer genoemd.

(2). De voorzitter maakt de aldus verkregen uitkomsten bekend.

(3). Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen bezwaren worden ingebracht.