Toby James

Toby James är gästprofessor vid International IDEA och professor i politik och allmän ordning vid University of East Anglia, Storbritannien. Hans senaste bok heter Comparative Electoral Management (Routledge, 2020).