Voting method - Finland

Country: 
Finland
Question: 
Voting method
Answer: 
Personal Postal
Source: 

Finland, Vaalilaki [Election Act], 2.10.1998/714, (amendments up to 29.6.2021/649 included), accessed 11 October 2021

1 § (29.6.2021/649) Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään, miten toimitetaan:

1) kansanedustajien vaalit (eduskuntavaalit);

2) tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali);

3) aluevaalit;

4) kuntavaalit;

5) Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit).

46 § (21.5.2010/431) Ennakkoäänestysoikeus

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. […]

66 a § (14.12.2017/939)

Oikeus kirjeäänestykseen

Äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta (kirjeäänestys) siten kuin tässä luvussa säädetään.