Voting method - Aruba

Country: 
Aruba
Question: 
Voting method
Answer: 
No external voting
Source: 

Aruba, Electoral Law (Kiesverordening AB 1987 no. 110 as of 20 March 2017), accessed 3 July 2021

Artikel 1. Voor de toepassing van deze landsverordening en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:

Staten : de Staten van Aruba;

ingezetenen : zij die werkelijke woonplaats hebben in Aruba;