39. Are there limits on the amount a political party can spend? - Andorra

Country: 
Andorra
Question: 
39. Are there limits on the amount a political party can spend?
Answer: 
Yes
Comments: 

BLANK

Source: 

(…)2. Les candidatures electorals poden realitzar despeses electorals per una quantia màxima de 200.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en la llista nacional, i de 30.000 euros en el cas de les eleccions al Consell General en les llistes parroquials o en el cas de les eleccions comunals, més 0,30 euros per cada persona inscrita en el cens electoral de la circumscripció corresponent. Les infraccions d’aquests límits màxims per part de les candidatures se sancionen segons el que preveu l’apartat 3 de l’article 38. Source Article 13, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017