4. Is there a ban on corporate donations to candidates? - Andorra

Country: 
Andorra
Question: 
4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
Answer: 
Yes
Comments: 

BLANK

Source: 

apartat 1. Les candidatures electorals podran rebre donacions nominatives, en diner o en espècie, procedents únicament de persones físiques, dintre dels límits i d’acord amb els requisits i condicions establertes en aquesta Llei.  Source: Article 44, Partits Polítics i Finançament Electoral, 19/2014