1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties? - Andorra

Country: 
Andorra
Question: 
1. Is there a ban on donations from foreign interests to political parties?
Answer: 
Yes
Comments: 

BLANK

Source: 

(….)  apartat 11. Els partits polítics no podran acceptar donacions provinents de Govern, partits polítics o entitats públiques estrangeres. Queden excloses d’aquesta prohibició les subvencions de les federacions o organismes internacionals dels quals els partits polítics en siguin membre per a projectes democràtics i concrets que es vulguin dur a terme en pro de l’interès general. (....) I en tots els casos, les subvencions rebudes no podran superar en cap cas el 40% del cost total del referit projecte. Source: Article 2, Qualificada de Modificació de la llei 19/2014, del 18 de setembre, Qualificada de Partits Polítics i Finançament Electoral,4/2017