quo_246880_823313543

Text: 
Art 66, 'Genel ve katma b?t?eli dairelerle mahalli idareler ve muhtarliklar, kamu iktisadi tesebb?sleri, ?zel kanunla veya ?zel kanunla verilen yetkiye dayanilarak kurulmus bankalar ve diger kuruluslar, kamu iktisadi tesebb?s? sayilmamakla beraber ?denmis sermayesinin bir kismi Devlete veya bu fikrada adi ge?en kurum, idare, tesebb?s, banka veya kuruluslara ait m?esseseler, siyasi partilere hi?bir suretle tasinir veya tasinmaz mal veya nakit veya haklar bagislayamaz ve bu gibi mal veya haklarin kullanilmasini bedelsiz olarak birakamazlar; bagli olduklari kanun h?k?mleri disinda siyasi partilere ayni haklarin devrine dair tasarruflarda bulunamazlar. Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari, is?i ve isveren sendikalari ile bunlarin ?st kuruluslari, dernekler, vakiflar ve kooperatifler, ?zel kanunlarinda yer alan h?k?mlere uymak kosuluyla siyasi partilere maddi yardim ve bagista bulunabilirler.Yukaridaki fikranin disinda kalan ger?ek ve t?zel kisilerin her birinin bir siyasi partiye ayni yil i?erisinde iki milyar liradan fazla kiymette ayni veya nakdi bagista bulunmasi (Ek ibare: 2/1/2003-4778/8 md.) veya yayinlari kullandirmasi yasaktir. Bagis veya bagislarin bagista bulunana veya yetkili temsilcisine veya vekiline ait oldugunun partice verilen makbuzda a?ik?a belirtilmesi gerekir. B?yle bir belgeye dayanilmaksizin siyasi partilerce bagis kabul edilemez.(Ek c?mle: 13/2/2011-6111/181 md.) Siyasi partilerin adina a?ilmis banka hesaplarina yapilan bagislar i?in ayrica gelir makbuzu d?zenlenmez.Siyasi partiler, yabanci devletlerden, uluslararasi kuruluslardan, T?rk uyruklugunda olmayan ger?ek ve t?zel kisilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardim ve bagis alamazlar.'