Uwajibikaji wa Kidemokrasia katika Utoaji wa Huduma: Mwongozo wa kiutendaji katika kubainisha maboresho kupitia tathmini

This publication is only available in electronic format
Published: 
9 December 2016
Language: 
Kiswahili
Pages: 
100
ISBN: 
978-91-7671-078-4
Author(s): 
Helena Bjuremalm, Alberto Fernández Gibaja, Jorge Valladares Molleda

Nchi zenye viwango vya chini vya utoaji wa huduma kwa kawaida zinafanana katika jambo moja: upungufu au ukosefu wa maandalizi kuhusu vikwazo au uthawabishaji. Kwa hiyo hata kama demokrasia inatazamwa kama dhana inayohusisha taratibu za uwajibikaji, hali halisi inatatanisha zaidi. Kuna vipengele vingi vinavyoathiri utoaji wa huduma na namna taratibu za uwajibikaji zinavyofanya kazi. Mara nyingi njia hizo huwa hazipo kabisa, hazifai au zinazobagua kwa misingi ya utambulisho wa mtu, mwelekeo wa kijinsia, umri, kipato, ulemavu au nguvu ya mtu kijamii.

Mwongozo huu una mbinu za tathmini zinazotumika kubainisha maboresho katika njia za uwajibikaji wa kidemokrasia. Mfumo huu ni nyongeza mpya kwenye mkusanyiko wa mifumo ya tathmini inayoongozwa na wananchi wa International IDEA: Hali ya Demokrasia na Hali ya Tathmini ya Demokrasia katika Jamii Husika. Watumiaji wa mwongozo huu wataweza kubainisha iwapo wahusika wanaweza kuwajibika katika kila hatua ya mchakato wa sera juu ya utoaji wa huduma za umma, na pia jinsi ya kuboresha njia hizo za uwajibikaji.

Contents

Dibaji

Akronimi na Vifupisho

Utangulizi

1. Dhana za Tathmini

2. Mfumo wa Tathmini

3. Mchakato, Hatua Muhimu na Mtiririko wa Kazi ya Tathmini

Maelezo

Related Content

Sep
15
2017
Haitians are feeling the pain of a fiscal crisis in an already vulnerable economy. Photo credit: Iolanda@flickr

Haitians are feeling the pain of a fiscal crisis in an already vulnerable economy. Photo credit: Iolanda@flickr

Commentary
Aug
09
2017
Reunión de Inicio del Proyecto “Liderazgo de las Mujeres y Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental”: Secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Wilder Molina, Consultor de IDEA Internacional, Yerko Rodríguez, Secretaria de Medio  Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni,  Ingrid Zabala, Asesor Princiipal de IDEA internacional, Alfonso Ferrufino, Alex Ferrier, Oficial de Programas de IDEA Internacional, Carolina Floru y Consultor de IDEA Internacional ,

Reunión de Inicio del Proyecto “Liderazgo de las Mujeres y Fortalecimiento de la Gestión Pública Departamental”: Secretario de Planificación del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Wilder Molina, Consultor de IDEA Internacional, Yerko Rodríguez, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Departamental del Beni, Ingrid Zabala, Asesor Princiipal de IDEA internacional, Alfonso Ferrufino, Alex Ferrier, Oficial de Programas de IDEA Internacional, Carolina Floru y Consultor de IDEA Internacional, Adolfo Mendoza

News Article
Aug
09
2017
Inception Meeting of the Project "Leadership of Women and Strengthening of Departmental Public Management: Planning Secretary Officer of Beni Regional Government, Wilder Molina (3rd L) , International IDEA Consultant, Yerko Rodríguez (2 nd L), Regional Government of Beni - Environment Secretary Officer, Ingrid Zabala (L), Senior Advisor of International IDEA, Alfonso Ferrufino (C), Governor of Beni Regional Government, Alex Ferrier (R), Programme officer of international IDEA, Carolina Floru (2nd R) and

Inception Meeting of the Project "Leadership of Women and Strengthening of Departmental Public Management: Planning Secretary Officer of Beni Regional Government, Wilder Molina (3rd L), International IDEA Consultant, Yerko Rodríguez (2 nd L), Regional Government of Beni - Environment  Secretary Officer, Ingrid Zabala (L), Senior Advisor for International IDEA, Alfonso Ferrufino (C), Governor of Beni Regional Government, Alex Ferrier (R) , Programme Officer at international IDEA, Carolina Floru (2nd R) and International IDEA consultant, Adolfo Mendoza (3rd R).

News Article
Jul
31
2017
Photo credit: Fibonacci Blue - 2017

Photo credit: Fibonacci Blue - 2017

Feature Story